Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Allmänna val

Det finns fyra typer av allmänna val i Sverige:

  • Val till Riksdagen.
  • Val till Kommunfullmäktige.
  • Val till Regionfullmäktige.
  • Val till Europaparlamentet.

Väljarna röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av kandidaterna på valsedeln en personröst. Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls tredje söndagen i september vart fjärde år.

Ordinarie val till Europaparlamentet hålls i alla medlemsstaterna i den europeiska unionen i juni vart femte år. I Sverige hålls valet alltid på en söndag.

Folkomröstningar

I Sverige finns två slag av folkomröstningar som gäller hela landet: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga. Det är riksdagen som beslutar om en landsomfattande folkomröstning ska genomföras.

En folkomröstning i en kommun eller ett landsting är alltid rådgivande. Det är kommunerna och landstingen som fattar beslut om sådana folkomröstningar ska genomföras.

Rösträtt

Rösträtt vid val till riksdagen och till Europaparlamentet har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige.
Rösträtt vid val till region- och kommunfullmäktige har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda inom regionen respektive kommunen. Också unionsmedborgare och medborgare i Island och Norge har rösträtt under samma förutsättningar. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Valmyndigheten organiserar valen

Valmyndigheten är den centrala myndigheten som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Kommunens valnämnd genomför det praktiska med valen

Kommunen har en valnämnd som rent praktiskt genomför valen, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden ska informera om hur valet går till och var och när du kan rösta. Hos Valnämnden kan du beställa ett nytt röstkort om du har förlorat det.

Länsstyrelsen sammanställer valresultatet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och svarar för den slutgiltiga sammanräkningen av valresultatet och mandatfördelningen i kommun och region.

Taggar:

Val
Rösträtt

Sidan uppdaterad: 2023-09-25

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll