Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Stiftelser

Stiftelserna i Flens kommun hanterar pengar som någon har gett för ett speciellt syfte.

Om du bor i Flens kommun kan du ansöka om pengar från stiftelserna. Stiftelserna berättar också vem som kan få pengarna och vad de ska användas till. Mer information om varje stiftelse finns nedan.

Utdelning sker varje år enlighet med varje stiftelses syfte. Hur mycket pengar som delas ut beror på avkastningen på stiftelsens kapital. Utdelningen består av ränteintäkter och eventuell utdelning på aktier.

Flens samstiftelse 1
Mottagare: Elever vid skolväsendet i Flens kommun

Stiftelsens syfte: Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål. Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 3
Mottagare: Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Prins Wilhelms stipendiestiftelse
Mottagare: Elever vid Stenhammarskolans högstadium.
Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands.

A P Söderbergs skolstiftelse
Mottagare: Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse
Destinatärskrets/syfte/ändamål: Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse
Mottagare /syfte: Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

Anna Lundgrens testamente
Mottagare: Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

Louise Falkenbergs Donation
Mottagare/ändamål: Fondens medel ska komma invånare i förutvarande Bettna Kommun tillgodo.

O E Lindahls Frisängsstiftelse
Denna stiftelse hanteras av Socialnämnden och kan sökas från året om. Observera att medel från denna stiftelse inte ansöks via Donationsstyrelsen. Särskild ansökningsblankett används.

Canutus Gustafssons Minnesstiftelse
Mottagare: Boenden på servicehus i Flens kommun. Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första hand pensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

Du som vill söka bidrag ska tillhöra den grupp som anges som mottagare för respektive stiftelse. I din ansökan anger du också vad pengarna avses att användas till.

Ansökningsblankett finns under e-tjänster, knapp längst upp på den här sidan. Ansökan skall vara Flens Kommun tillhanda senast den 8 april 2024.

Skickas till:
Flens kommun
KS-kansli/Donationsstyrelsen
642 81 Flen

Donationsstyrelsen beslutar om utdelning vid ett sammanträde under maj månad varje år.

Canutus Gustafssons Minnesstiftelse
Mottagare: Boenden på servicehus i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Att skapa trevnad och glädje åt i första hand pensionärer boende på servicehus i Flens kommun, men även åt personalen därstädes.

Flens samstiftelse 1
Mottagare: Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Uppmuntran till elev som visat kamratanda och berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott.Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamma ändamål.Ekonomisk hjälp till elever som oförskyllt drabbats av ekonomisk skada under skoldagen och försäkringar ej kan tillämpas. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Flens samstiftelse 3
Mottagare: Till hjälp åt behövande i fd Helgesta kommun, med företrädesrätt åt sjuka. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

A P Söderbergs skolstiftelse
Mottagare: Elever vid skolväsendet i Flens kommun.
Stiftelsens syfte: Inköp av konstverk för utsmyckning av skollokaler i Flen. Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obl. skola. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Prins Wilhelms stipendiestiftelse
Destinatärskrets: Elever vid Stenhammarskolans högstadium.
Belöning till elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater, musik, annan kulturell verksamhet eller idrott/gymnastik vid skolan Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom landet eller utomlands.

Johannesnäs donation och Sprengtportens stiftelse
Destinatärskrets/syfte/ändamål: Avkastningen lägges till skolkassans inkomster och ska användas till allmänna skoländamål. Avkastningen skall komma hela storkommunen (Sparreholm) tillgodo.

Louise Falkenbergs Donation
Mottagare/ändamål: Fondens medel ska komma invånare i förutvarande Bettna kommun tillgodo.

Carl Fredrikssons Sjukhjälpsstiftelse
Mottagare /syfte: Lärare i Katrineholm samt Dunker som behöver återvinna hälsa och krafter, besöka badort eller annan anstalt och saknar medel därtill. Bidrag till lärares fortbildning i sådana fall då kostnaden inte ersätts av stat eller kommun.

Anna Lundgrens testamente
Mottagare: Behövande lantbrukaränkor i Flens Kommun med företrädesrätt åt dylika under Sundby säteri.

C G Dahlgrens stiftelse
Mottagare: Vård av familjegrav. Hjälp åt sjuka i Bettna församling samt till kristen eller annan studieverksamhet bland barn, ungdom och pensionärer inom samma församling.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

stiftelser
bidrag

Sidan uppdaterad: 2024-01-22

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll