Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Korttidsvistelse äldre

Här hittar du information om kommunens korttidsboende Heden, för vem det är till och vilken service som finns i anslutning till boendet.

En rödmålad träbyggnad i ett plan omgördas av grönskande träd.

Hedens korttidsboende i Malmköping

För vem är ett korttidsboende till?

Kommunens korttidsboende heter Heden och ligger just i anslutning till Heden i Malmköping. De vårdplatser som erbjuds här är biståndsbedömda. Med det menas att en socialsekreterare utreder och bedömer om behov finns för en placering. Vårdplatserna som finns är till för tidsbegränsad vård. Det kan exempelvis vara lämpligt att bo här för en kortare tid om:

 • du behöver rehabilitering
 • du väntar på plats på ett särskilt boende
 • du får vård i livets slutskede
 • vid växelvård, i syfte att avlasta anhöriga.

Nära till service

Heden är uppdelat i två avdelningar, Karolinen och Knekten. I direkt anslutning till boendet finns vårdcentral, apotek samt Folktandvård.

För att få en korttidsplats utförs en utredning hos kommunens socialsekreterare. Välkommen att kontakta dem via Kontaktcenter på telefonnummer: 0157-43 00 00. Socialsekreterare för äldre- och funktionsnedsättning har telefontid vardagar mellan klockan 09.00-10.00.

Besökstider

Besökstiderna är måndag – söndag klockan 13.00-19.00

Kontaktuppgifter

 • Hedens korttidsboende :
  Siegrothsvägen 14
  642 60 Malmköping

  Korttidsenheten avdelning Karolinen:
  Telefon 0157 – 43 12 72

  Korttidsenheten avdelning Knekten:
  Telefon 0157 – 43 12 73

  Sjuksköterska:
  Telefon 0157 – 43 08 89,
  0157-43 08 95

Taggar:

Korttidsvistelse
Korttidsboende
Heden

Sidan uppdaterad: 2024-07-01

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på äldreboende

Särskilt boende

Här hittar du information om kommunens särskilda boenden, för vem de är till och hur du gör för att ansöka om insatsen.

Särskilt boende

Äldreguiden

En digital bankdosa

Avgifter äldre

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa, för vård och omsorg av äldre.

Avgifter för äldreomsorg

Avgiftshandläggare äldreomsorgen

Demens

Demens

Här hittar du information om demenssjukdom och vilket stöd som du eller anhörig kan få av kommunen.

Demens

aktiviteter för dementa

demenscafé