Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Demens

Här hittar du information om demenssjukdom och vilket stöd som du eller anhörig kan få av kommunen.

Vad menas med dagverksamhet?

Dagverksamheten erbjuder en trygg tillvaro och aktiviteter för den som lider av så kallad kognitiv svikt eller demenssjukdom.

När man drabbas av minnessvårigheter kan man känna sig osäker i sociala sammanhang. Att komma ut och träffa andra i liknande situation kan kännas tryggare och göra att man klarar av att bo hemma längre. Är man sammanboende är det också bra att båda parter har möjlighet till egen tid, eftersom man då kan behålla sin ork under en längre tid. Att vara anhörig till en människa med demens kan vara mycket påfrestande.

Dagverksamheterna erbjuder ett individuellt bemötande

På våra dagverksamheter arbetar personalen på ett strukturerat sätt för att alla skall få ett bemötande utifrån det egna behovet. Detta kallas för personcentrerad omvårdnad.

Som stöd i arbetet använder vi det nationella kvalitetsregistret BPSD. Om du inte vill att vi registrerar dig i registret meddelar du detta till personalen när du kommer till dagverksamheten.

Hur ansöker man om att få plats på dagverksamhet?

Dagverksamhet är behovsprövad, vilket innebär att du eller din närstående kontaktar en socialsekreterare för att ansöka. Utifrån behov kan man beviljas tid på dagverksamheten 1-5 dagar per vecka.

Café Iréne i Flen och Café Knekten i Malmköping är samtalsgrupper för personer som fått en demensdiagnos eller annan typ av minnessvikt. Här kan man träffas för att ta en fika och samtala med andra som är i samma situation. Du hittar kontaktpersoner för caféerna längst ned på sidan.

Demenssjuksköterskan arbetar personcentrerat (mot varje individs behov), och säkerställer att en god omvårdnad ges till individer med demenssjukdom inom den kommunala vården och omsorgen. Demenssjuksköterskan arbetar också som kommunens sakkunnige i demensfrågor och har expertis inom flera områden, exempelvis:

 • stöd till anhöriga
 • stöd och råd till omvårdnadspersonal och andra yrkesgrupper inom den kommunala verksamheten
 • utbildning och handledning till personalen
 • stöd för biståndshandläggare
 • deltar i demensutredningar
 • följer forskningsutvecklingen inom demensområdet.

Kontaktuppgifter

 • Socialsekreterare för enheten äldre- & funktionsvariation

  Telefonnummer: 0157 – 43 00 00 Telefontid: Vardagar 9-10

  E-post: flenskommun@flen.se

  Dagverksamhet Björken
  Seigrothsväg 14, 642 60 Malmköping
  Telefonnummer: 0157 – 43 12 80

  Dagverksamhet Rönnen
  Hultvägen 1B, 642 32 Flen
  Telefonnummer: 0157 – 43 07 10

  Café Irene
  Träffpunkt Bron
  Prins Wilhemstorg 1
  642 35 Flen

  Café Knekten
  Heden, Seigrothsväg 14
  642 60 Malmköping

  Demensteamledare
  Telefon: 0157-43 12 08

  Demenssjuksköterska
  Telefon: 0157- 43 08 55

Taggar:

Demens
aktiviteter för dementa
demenscafé

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Kommunen erbjuder dig som vårdar eller stödjer en närstående med långvarig sjukdom, missbruk och/eller beroende stöd för att orka med situationen.

En digital bankdosa

Avgifter äldre

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa, för vård och omsorg av äldre.

Avgifter för äldreomsorg

Avgiftshandläggare äldreomsorgen

Kommunal sjukvård och hälsa

Kommunal sjukvård & hälsa

Här hittar du information om kommunens ansvar för sjukvård och rehabilitering i hemmet, anpassat för dig som på grund av sjukdom eller skada inte själv kan ta dig till vårdcentral.

Kommunal sjukvård

Hemsjukvård

Hjälpmedel

Patientsäkerhetsberättelse