Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Trygghetsboende

Här hittar du information om vad ett trygghetsboende innebär och hur du gör för att ansöka om en lägenhet.

Vad innebär ett trygghetsboende?

Ett trygghetsboende är ett boende för personer över 70 år, där lägenheter, gemenskapsslokal och utemiljö är tillgänglighetsanpassade. Denna boendeform är tänkt att ge förutsättningar för en trygg boendemiljö med ett socialt nätverk och möjlighet till gemensamma aktiviteter.

Hur ansöker jag?

Ett trygghetsboende är inte kommunalt, utan ansökan sker som privatperson till respektive fastighetsbolag. I kommunen finns två trygghetsboenden, Kullagården i Bettna samt på Hultvägen i Flen.

Boende i ett trygghetsboende är inte biståndsprövat. Om det finns eller uppstår behov av vård- och omsorgsinsatser som exempelvis matdistribution, hemtjänst eller andra insatser, ansöker den enskilde istället om insatser hos kommunens socialsekreterare.

Det finns ett antal kriterier för trygghetsboenden:

 • trygghetsbostäder kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller som bostadsrätt
 • det år en person fyller 70 år har personen möjlighet att flytta till ett trygghetsboende
 • för sammanboende (gäller även syskonpar) eller makar gäller att minst en person fyller 70 år det år man flyttar in
 • när två personer är sammanboende och den ena personen avlider ska den efterlevande ha rätt att få bo kvar i trygghetsboendet
 • hyresvärden ansvarar för kösystem och hyreskontrakt
 • personer som har fyllt 65 år ska få placera sig i kö för en lägenhet i trygghetsboende
 • det är inte tillåtet med andrahandsuthyrning eller inneboende i ett trygghetsboende.

Trygghetsboendet ska ha en tillgänglig och trygg inne- och utemiljö, och därtill vara placerat i närheten av allmänna kommunikationer och service, exempelvis dagligvaruaffärer och vårdcentral.

Lägenheterna i ett trygghetsboende ska bestå av olika storlekar för att göra det möjligt både för ensamstående samt sammanboende att bo i trygghetsboendet.

 • I lägenheterna ska spisvakt eller timer för spisen finnas samt brandvarnare
 • alla allmänna dörrar i byggnaden ska ha automatiska dörröppnare som är placerade tillgängliga även för rullstolsburna personer
 • Trösklar ska undvikas i byggnaden och dörrmått bör anpassas så det är möjligt att ta sig fram med rullstol
 • Om byggnaden innehåller fler än ett plan ska det finnas hiss i samtliga trappuppgångar
 • Hissen ska minst rymma en rullstol
 • Om det finns gemensamma tvättstugor bör dessa finnas i samma byggnad som lägenheterna, samt vara tillgängliga och användbara även för personer som är rullstolsburna
 • Om det inte finns tillgång till en gemensam tvättstuga ska det finnas möjlighet att ha en tvättmaskin i lägenheten.

Det bör gå att köra bil fram till entrén på byggnaden på ett tillgängligt och enkelt sätt för att underlätta för taxi och färdtjänst. Utomhus och i närheten av byggnaden ska det finnas sittplatser och samtliga trappor både ute och inne ska ha ramper. I samma byggnad som lägenheterna ska det finnas en gemenskapslokal.

För att vara ett trygghetsboende i Flens kommun ska boendet även uppfylla funktionskraven i Boverkets byggregler (BBR) för byggnadens livslängd. Brandskyddet bör dimensioneras efter funktionsnedsattas förutsättningar. Vidare ska de dimensionerade måtten för trygghetsboende följa Boverkets allmänna råd, SS 914221, höjd nivå.

På trygghetsboendet ska det finnas en seniorvärd tillgänglig minst 2 timmar om dagen minst fem dagar i veckan. Seniorvärden har till uppgift att hålla kontakt med de boende och verka för att möjliggöra ett vardagligt socialt sammanhang som bygger på boendeinflytande. Seniorvärden kan hjälpa till och förmedla kontakter mellan boende och exempelvis frisörer, fotvård, matinköp och städbolag. Seniorvärden ska arbeta för samverkan med friviliggorganisationer och ideella föreningar och är anställd och arbetsleds av hyresvärden som bedriver trygghetsboendet.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Trygghetsboende

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll