Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Skolskjuts

Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer som gäller kring skolskjuts i Flens kommun och hur du ansöker för ditt barn eller ungdom.

bild på bakdörren på en skolbuss

När kan mitt barn få skolskjuts?

En elev kan ha rätt till skolskjuts om hen går i grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Vid skolskjuts till anpassad grund- och gymnasieskola bedöms avståndet individuellt efter behov.  Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till den skola som kommunen reserverat en plats för barnet. Barnet måste vara folkbokförd i Flens kommun för att ha rätt till skolskjuts. Om du väljer en annan skola än den kommunen har reserverat en plats åt dig är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om ni flyttar och barnet går kvar i samma skola.

Generella riktlinjer kring avstånd

  • Förskoleklass till och med årskurs 3: mer än 2 kilometer.
  • Årskurs 4 – 6: mer än 3 kilometer.
  • Årskurs 7 – 9: mer än 4 kilometer.

Om det finns särskilda skäl

Du kan också få skolskjuts om du har särskilda skäl. Det kan till exempel vara svåra trafikförhållanden eller om du har en funktionsnedsättning. Vi gör en individuell bedömning utifrån reglementet för skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts

Du måste ansöka i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Vi behöver ansökan för kommande läsår senast den 30 april för att garantera att det fungerar vid skolstarten. Om du ansöker under läsårets gång kan det ta tre till fyra veckor innan skolskjutsen kommer igång. Under vissa perioder kan handläggningstiden vara ännu längre. Du behöver göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola. Använd kommunens e-tjänst för att ansöka, du hittar den högst upp på denna sida.

Resor för dig på gymnasium

Du kan ha rätt till ett skolkort, eller elevresor som det heter i skollagen, om du går på gymnasiet. Du har rätt till skolkort om avståndet till skolan är mer än 6 kilometer. Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan. Du som går på gymnasiet kan inte ansöka om skolskjuts, förutom om du går i anpassad gymnasieskola. Du kan inte ansöka om skolkort på grund av särskilda skäl.

Hur fungerar skolkortet?

  • Skolkortet får du av kommunen efter en godkänd ansökan. Du kan endast nyttja ditt skolkort helgfria vardagar under terminstid. Du kan alltså inte använda det gröna kortet för resor under helger eller röda dagar
  • Skolkortet är giltigt för tre resor per dag. Med resa menas en påstigning inklusive övergångstid för byte på 1- 2 timmar

  • Du kan också  ladda och resa med andra biljettprodukter på ditt gröna resekort. Observera att ett skolkort inte gäller för delbetalning. Har du ett skolkort för Zon Flen och vill göra en enkelresa till exempelvis Nyköping, betalar du för hela resan Flen-Nyköping

  • Om du tappar bort ditt skolkort ska du vända dig till Kontaktcenter på Stadshuset i Flen. En avgift på 100 kr tas ut för att utfärda ett nytt skolkort. Har du laddat reskassa eller andra produkter på kortet ska du även vända dig till Sörmlandstrafiken

Varför måste man ansöka om ett busskort?

Rätten till skolskjuts är reglerad i lag vilket innebär att det krävs ett myndighetsbeslut där man prövar rätten till skolskjuts. I och med detta är det också möjligt att överklaga beslutet.

Jag har fått avslag på min ansökan. Kan jag köpa en egen plats i taxin?

Nej, då skolskjuts sker via upphandlade resor är det inte möjligt för privatpersoner att köpa in sig på dessa turer.

Jag har redan skolskjuts, behöver jag söka igen till nästa termin?

Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Detta gäller för samtliga elever. Ansökan ska ha inkommit senast den 30 april  för att du ska kunna garanteras skolskjuts när det nya läsåret börjar.

Vi har glömt skicka in ansökan inför nytt läsår, hur ska mitt barn komma till skolan?

För att ett beslut ska kunna tas krävs en fullständigt ifylld ansökan. Om ingen ansökan inkommit eller uppgifterna är ofullständiga ges ingen skolskjuts. Du som vårdnadshavare ansvarar då för att ditt barn kommer till skolan.

Vi har skickat in en ansökan, men efter den 30 april, får vi ingen skolskjuts då?

Ansökan behandlas oavsett om den kommer in sent men det kan ta längre tid.
För att skolskjutssamordnaren ska hinna planera alla turer till skoltaxi, behöver fullständigt underlag komma in i rätt tid. Om du skickat in ansökan efter 30 april kan vi inte garantera att skolskjuts finns vid terminsstart.

Varför får två syskon olika beslut för samma avstånd och skola?

Rätten till skolskjuts bedöms på ålder och avstånd. Avståndskraven ser olika ut för elever i olika åldrar vilket kan påverka besluten.

Mitt ena barn åker taxi och det finns plats kvar i taxin, kan inte mitt andra barn få åka med då?

Bedömningen av rätten till skolskjuts ska vara likvärdig och möjlig att överklaga. Därför prövas den individuellt. För att få åka i en av kommunens upphandlade taxibilar krävs ett godkänt beslut.

Mina barn ska bo hos mormor en vecka, kan de få skolskjuts dit i stället under den tiden?

När du får ett beslut om skolskjuts har rätten till skolskjuts prövats från en adress till en annan,  och beslutet gäller således enbart för denna sträcka. För att få skolskjuts till annan adress behöver ny ansökan då göras.

Mitt barn har skolskjuts, men ska nu byta skola. Behöver vi ansöka på nytt?

Ja. En ny ansökan behöver göras då förutsättningarna för rätten till skolskjuts kan ha ändrats i och med skolbytet. Rätten till skolskjuts prövas från en adress till en annan och gäller enbart för denna sträcka. Det tidigare beslutet gäller alltså inte om de förhållanden som legat till grund för beslutet förändrats.

Mitt barn går i lovskola, får hon skolskjuts då?

Skolskjuts gäller endast för ordinarie läsårstider och avbokas automatiskt vid lov på skolan. Om ditt barn går i lovskola behöver information om behov av skolskjuts lämnas till skolan, som sedan lämnar en beställning till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Skolskjuts under lov beviljas endast för de elever som har ett giltigt beslut om skolskjuts och endast mellan de adresser som den ordinarie skolskjutsen vanligtvis går.

Varför får en elev skolskjuts till en friskola och en annan elev inte till en annan friskola?

Rätten till skolskjuts bedöms individuellt i varje enskilt fall. Bedömning sker alltid utifrån Skolskjutsreglementet i  Flens kommun och gällande lagstiftning. När vi behandlar ärendet går det till på samma sätt, oavsett vilken skola eleven går i.

Avståndet mellan den kommunala skolan och den skola man istället valt, kan därför påverka beslutet och göra att en elev har rätt till skolskjuts till en friskola, medan en annan elev inte har det till en annan friskola.

Hur lång tid tar handläggningen av beslut om vi valt en annan skola istället för reserverad skola?

Alla elever som sökt skolskjuts och valt en kommunal skola i sin närhet har rätt att få sitt beslut först. Därför tar handläggningen av dessa ansökningar längre tid.

Vad händer om en elev har skolskjuts via taxi och blir sjuk under skoldagen?

Vårdnadshavaren ansvarar för att hämta eleven om denna inte kan åka hem vid ordinarie tid. Du som är vårdnadshavare ansvarar även för att avboka till skoltaxi i dessa fall.

Jag har endast ansökt om taxi till skolan (morgontur), hur gör jag för att få taxi även till hemresan?

När du beviljas skolskjuts med taxibil gäller det för resor både till och från skolan. Du kan när som helst meddela skolskjutssamordnaren på Flens kommun att du vill ändra ditt reseschema.

Observera att en ändring kan ta upp till 15 arbetsdagar innan den är giltig.

Jag är både beviljad skolskjuts och har fritidsplats. Har jag rätt att åka skolskjuts till eller från en fritidsverksamhet?

Nej. Man kan till exempel ha fritids på morgonen och åka skolskjuts hem efter skolans slut. Eller åka skolskjuts till skolan på morgonen och vara kvar på fritids efter skolans slut. Man får inte åka skolskjuts till eller från fritidsverksamhet.

Mitt barn har beviljad skolskjuts med taxibil. Får mitt barn ta med sig en kompis hem i skoltaxin?

Nej. Man får inte ta med sig en kompis hem i skoltaxin. Alla elever som åker skoltaxi måste ha ett godkänt beslut att åka skoltaxi. Undantaget är om kompisen också har skolskjuts, men det kräver att vårdnadshavare ringer till skoltaxi på telefonnummer: 016-200 30 50, och frågar om det går bra. Observera att skoltaxi har ingen skyldighet att godkänna detta, utan det är bara om det inte skapar några svårigheter.

Jag har tappat mitt busskort, behöver jag göra en ny ansökan?

Nej, du behöver inte göra en ny ansökan. På Flens kommun (Sveavägen 1, Flen) kan Kontaktcenter hjälpa dig att  byta ett trasigt eller ersätta ett borttappat busskort. En administrativ avgift utgår som betalas med Swish vid utlämnandet av det nya kortet. Har du ytterligare frågor vänligen kontakta Kontaktcenter på 0157-43 00 00.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Skolskjuts
Busskort

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll