Hoppa till huvudinnehåll

Grundskola & förskoleklass

Grundskolan är obligatorisk för alla barn. Det kallas skolplikt. Här finns information om hur skolan fungerar och praktisk information så som läsårstider. Du hittar även kontaktuppgifter och information om alla grundskolor i Flens kommun.

Välkommen till skolan!

I Flens kommun finns åtta kommunala grundskolor och fyra friskolor.

Här kan du läsa mer om alla grundskolor i Flens kommun.

Blanketter grundskola

Specialskola – Information

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
med grav språkstörning,
med medfödd dövblindhet och
som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Örebro, Härnösand, Stockholm, Umeå, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ

Sidansvarig: Henrik Ljungqvist
Senast uppdaterad: 2022-04-05 11:19:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Henrik Ljungqvist

Verksamhetschef för förskola, grundskola, gymnasium och måltidsservice

0157-43 02 29