Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Stöd till egen försörjning

Här hittar du information som kan hjälpa om du själv inte kan försörja dig eller din familj. Du har också möjlighet att få stöd så att du så snart som möjligt kan klara din ekonomi själv.

Vad menas med ekonomiskt bistånd?

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades för socialbidrag. Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. Storleken på bidraget bestäms av hushållets tillgångar/inkomster och utgifter.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

För att kunna få ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd eller arbetslöshetsersättning. Du som inte är medlem i någon A-kassa ska ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan om du tidigare har arbetat. Du tar de jobb du blir erbjuden och deltar i praktik, utbildning och liknande aktiviteter som kan hjälpa dig på vägen mot egen försörjning.

Om du ska göra en ansökan för första gången, vänligen ring oss så skickar vi information och ansökningsblankett till dig!

Detta behöver du (och din partner) bifoga tillsammans med ansökan:

 • ett påskrivet samtycke
 • en kopia på id-handling
 • ditt hyreskontrakt (gäller både förstahandskontrakt, andrahandskontrakt och inneboendekontrakt)
 • en hyresfaktura
 • din faktura på el
 • en inkomstspecifikation (med det menas exempelvis lönebesked, utbetalning från Försäkringskassa/a-kassa eller annat)
 • beslut från Försäkringskassan om du har bostadsbidrag, sjukpenning, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning eller sjukersättning
 • kontoutdrag från samtliga konton fyra månader tillbaka
 • Kontoöversikt/ ekonomisk översikt från samtliga konton och banker där du är kund.

Du behöver också skicka med: 

 • hemförsäkringsbrev och faktura
 • facklig avgift (samt A-kassa eller alfakassa)
 • bredbandsfaktura
 • läkarkostnader (kvitto)
 • medicinkostnader (kvitto med receptspecifikation)
 • intyg från Försäkringskassan där det framgår hur många dagar som är utbetalda av er föräldrapenning
 • permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd (PUT/TUT) eller arbets- och uppehållstillstånd, om du inte är svensk medborgare.

Är du arbetssökande?

Skicka då även in:

 • aktuell planering från Arbetsförmedlingen
 • godkänd aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen.

Är du sjukskriven?

Skicka då in:

 • läkarintyg / läkarbedömning
 • deklaration.

Observera att du ska lämna in
1) en kopia på föregående års deklaration
2) besked om slutlig skatt
3) kontoutdrag från Skatteverket.

Är du pensionär?

Skicka då in:

 • en kopia på ansökan om bostadstillägg
 • en kopia på beslut om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Innan du kan få ekonomiskt bistånd görs en utredning

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer du att få en kallelse till besök hos en socialsekreterare. Om du är sammanboende eller gift ska både du och din partner komma till besöket för en utredning av er gemensamma ekonomiska situation. Tillsammans med socialsekreteraren gör du en planering för vad du/ni behöver göra så att du så snart som möjligt ska klara er försörjning själva. Om du/ni är i behov av stöd för att få ett arbete eller börja studera finns möjlighet till coachning och stöd. När utredningen är klar meddelas du/ni om du/ni har rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd och får avslag på din ansökan, kan du överklaga. Du får beslutet hemskickat per post, tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar.

I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat. Överklagan skickar du till den socialsekreterare som har fattat beslutet. Tänk på att:

 • överklagan måste vara underskriven
 • socialsekreteraren måste få din överklagan senast tre veckor efter den dag du fått beslutet.

Socialsekreteraren undersöker därefter om beslutet behöver ändras. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan in av kommunen till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra socialsekreterarens beslut. Att överklaga kostar ingenting.

I samband med att du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer dina personuppgifter att registreras. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du har rätt att begära utdrag och rättelse av det vi har registrerat om dig. All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till andra personer utan att du samtycker till det.

Kontaktuppgifter

 • Telefonnummer: 0157-43 00 00

  Öppettider i Receptionen ( Salstagatan )

  Måndag 13-15
  Tisdag 9-11
  Onsdag 9-11
  Torsdag 9-11
  Fredag 13-15

  Telefontid: Receptionstelefonen är permanent stängd, telefon hänvisas till Kontaktcenter på
  0157-43 00 00

  Besöksadress:
  Salstagatan 16 våning 2, Flen

  Postadress:
  Flens Kommun
  Socialförvaltningen
  Enheten för egen försörjning
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

Taggar:

Egen försörjning
Ekonomiskt bistånd
Stöd till egen försörjning

Sidan uppdaterad: 2023-11-06

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på person som letar i arkivskåp

Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Flens kommun behandlar dina personuppgifter, varför och hur länge vi sparar uppgifter om dig samt vad du har för rättigheter.

Personuppgifter

Personuppgiftsbehandling.

GDPR

Begära ut personuppgifter

människor på picknick ute i naturen

God man, förvaltare & förmyndare

Här kan du som är i behov av god man eller förvaltare hitta information. På sidan finns även tips för dig som vill bli god man eller förvaltare och hur överförmyndarnämnden kan stötta dig i uppdraget.

God man

Förvaltare

Överförmyndare

bilden visar en man vid en vägg

Arbetsmarknad

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadscoach

Hjälp att hitta ett arbete