Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Rivningslov

Här hittar du information som rör rivning av byggnader eller delar av byggnader, hur du ansöker om rivningslov och i vilka fall rivningslov inte krävs.

Rivningslov inom detaljplanerat område

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Du ska få rivningslov om det inte finns något rivningsförbud, eller om det som ska rivas inte bör bevaras. Om din ansökan om rivning gäller en byggnad med bevarandevärde kan byggnadsnämnden avslå ansökan.

Även om rivningslov inte krävs för en åtgärd så har du rätt att få din ansökan prövad om du vill det. En frivillig ansökan kan du göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden du planerar följer plan- och bygglagen.

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft. Använd kommunens e-tjänst för att ansöka.

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs
  • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Rivning
Rivningslov

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll