Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Visselblåsare

På denna sida kan du läsa mer om kommunens visselblåsartjänst, en funktion som anonymt kan användas vid misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunala verksamheter.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är någon som på ett tryggt och förtroligt sätt rapporterar om misstänkta allvarliga problem eller oegentligheter som sker inom kommunens verksamheter.

När ska jag använda visselblåsartjänsten?

Använd visselblåsartjänsten när du tror att det pågår allvarliga problem som inte kan rapporteras på vanligt sätt inom kommunen. Din anmälan ska vara korrekt och saklig.

Vad är allvarliga problem?

Här är några exempel på allvarliga problem:

  • Ekonomiska brott som muta, bedrägeri och förfalskning.
  • Stora säkerhetsbrister på arbetsplatsen.
  • Allvarliga överträdelser av miljöregler som skadar vår omgivning.
  • Brott mot sekretess.
  • Stora avvikelser från kommunens regler och riktlinjer.
  • Situationer där någon utnyttjar sin position för egen vinning.
  • Försök att dölja något av ovanstående.

När ska jag inte använda visselblåsartjänsten?

Använd inte tjänsten för händelser som bara påverkar en enskild person. Dessa ska rapporteras direkt till ansvarig verksamhet. Om det gäller synpunkter eller klagomål på till exempel lokaler, skolor eller gator, använd istället e-tjänsten för synpunkter eller felanmälan.

Vem kan använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten är för alla som i sitt arbete får veta eller misstänker allvarliga problem och som är kopplade till kommunens verksamheter på något sätt.

Hur gör jag en anmälan?

Du kan rapportera genom kommunens e-tjänst, via telefon eller vid en personlig träff. Flens kommun har anlitat Qnister AB för att hantera visselblåsningar. Qnister möjliggör anonym rapportering och fortsatt anonym kommunikation mellan visselblåsare och mottagare av informationen.

Blir min anmälan offentlig?

Vanligtvis blir en anmälan till visselblåsartjänsten en offentlig handling om det inte finns sekretessregler som hindrar det. En begäran om utlämnande av handling prövas alltid individuellt, men oftast finns det ingen grund för att hålla identiteten på personen bakom anmälan hemlig. Om du vill vara anonym, ska du inte lämna uppgifter som avslöjar din identitet i samband med anmälan.

Inga försök görs för att försöka ta reda på vem som gjort en anonym anmälan. Du är skyddad av sekretess och får inte straffas för att du rapporterar.

Taggar:

Visselblås
Visselblåsare

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

golfspelande kvinna och man med dator ute i naturen

Synpunkter eller klagomål

För oss i kommunen är det viktigt att få veta när vår service inte fungerar på ett önskvärt sätt.

bild på ett stort hus

Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

bild på en mötesklubba

E-förslag

Har du idéer kring hur Flens kommun kan utvecklas till det bättre? Från och med 1 juni kan du lämna ett e-förslag och bidra med dina idéer.

Kommun & politik