Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Medborgarförslag

Har du ett förslag om hur Flens kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag till politikerna i kommunfullmäktige.

Hur går det till när jag lämnar in ett medborgarförslag?

Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller direkt till kommunfullmäktige och behandlas därefter i den politiska processen. Medborgarförslag ska inte sammanblandas med synpunkter. Synpunkter som handlar om kommuninvånares synpunkter på kommunens service och tjänster, behandlas inte politiskt utan besvaras av kommunens anställda. Då ska du istället använda e-tjänsten för synpunkter.

Så här går det till

 • Medborgarförslag är till för enskilda personer som är folkbokförda i Flens kommun. De kan inte lämnas av föreningar eller andra organisationer.
 • Ämnen av olika slag får inte tas med i samma medborgarförslag, endast ett konkret förslag till åtgärd per medborgarförslag.
 • För att kommunfullmäktige ska kunna behandla förslaget måste det beröra ett ämne som ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområden. Förslaget får exempelvis inte gälla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild person.

Kontaktuppgifter

 • Demokratiservice

  E-post: ks@flen.se

  Postadress
  Demokratiservice
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

Taggar:

Medborgarförslag

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll