Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kriget i Ukraina

Det pågående kriget i Ukraina kan väcka många frågor och tankar. Här har vi samlat kort information och svar på några av de frågor som kommer in till oss i Flens kommun.

Ukrainsk flagga

Use the icon called ”språk” to choose your preferred language. It’s located in the top of the page.

Säkerhetsläget bedöms för närvarande som stabilt

Flens kommun följer noga med utvecklingen i Ukraina och arbetar långsiktigt med krisberedskap samt deltar i olika samverkansforum med andra myndigheter och aktörer.

Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms för närvarande som låg. Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt (Försvarsmakten 2024).

På Migrationsverkets hemsida finns all relevant information som vänder sig till flyktingar från Ukraina samlat.

En förutsättning för att kunna få rätt till ersättningar och stöd är att du registrerar dig hos Migrationsverket. Detta bör du försöka göra omgående för att underlätta din tid i Sverige.

EU:s mass­flykts­di­rektiv – uppe­hålls­till­stånd

Medlemsstaterna i EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det betyder att du som är ukrainsk medborgare, eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen, kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare.

Direkt vid ansökan kan du just nu få hjälp med mat och någonstans att bo om du har ett akut behov av det. När du har fått ditt tillstånd har du förutom mat och boende via Migrationsverket rätt att arbeta, söka grundläggande vård, skolgång för barn samt visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Ingen individuell prövning sker.

Migrationsverket- Norrköping Länk till annan webbplats.

Migrationsverket- Örebro Länk till annan webbplats.

Migrationsverket- Stockholm Länk till annan webbplats.

The County administration has a separate web page specifically for newly arrived in Sweden. It is translated into many languages.

If you get sick or have questions about healthcare, please visit Region Sörmlands web page for more information or call 1177. In case of emergency, dial 112.

Rätt till skola och förskola

Om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har de rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldrarna 1-12 har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller är föräldraledig och omfattas av föräldraledighetslagen.

Allmän förskola
Alla barn i åldrarna 3-5 har rätt till det som kallas allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som brukar fördelas på tre timmar per dag. Verksamheten är avgiftsfri, måltider ingår inte.

Öppen förskola

På Familjecentralen i Flen finns en öppen förskola som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola. På öppna förskolan är både vuxna och barn delaktiga i verksamheten. Ni får leka, sjunga och träffa andra barn och vuxna. Vi erbjuder gratis frukt till alla barn.

Rätt till grund- och gymnasieskola

Om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har barnen rätt att gå i svensk skola på grund- och gymnsial nivå. Gymnasieutbildningen måste påbörjas före 18 års ålder.

Vuxenutbildning & SFI

Asylsökande eller personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till svenska för invandrare (SFI) eller annan kommunal vuxenutbildning.

Om du vill göra något för att hjälpa de som flyr kriget är det bästa sättet att skänka pengar till organisationer med 90-konton. Använd gärna etablerade organisationer för att säkerställa att rätt sorts hjälpinsatser når de behövande.

Ideella organisationer

Lokala initiativ

Även i Flen görs många insatser för att hjälpa flyktingar som har tagit sig till Sverige och till Flens kommun. Om du vill skänka saker eller på annat sätt engagera dig finner du länkar nedan till två lokala föreningars Facebooksidor.

Det ska understrykas att dessa är ideella föreningar som drivs utan Flens kommuns inblandning. Samarbete mellan kommunen och föreningarna kan dock förekomma, precis som i normalfall.

Det finns många tankar hos barn och unga kring vad som händer i vår omvärld just nu. Här finns länkar som stöd i samtal med oroliga barn.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Taggar:

Kriget i Ukraina
Massflyktsdirektivet
Flykting från Ukraina

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll