Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Skadestånd, olycksfall och personskada

Här finner du information om försäkringar, skadestånd och hur du anmäler in en skada eller olycka.

Kommunalt ansvar och skadestånd

Flens kommun kan i vissa fall vara skadeståndsskyldig om kommunen orsakat skada genom fel eller försummelse. Då kan du begära skadestånd. Kommunen har även olycksfallsförsäkringar för elever och andra grupper som är inskrivna i kommunens verksamheter.

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej. För att kunna anmäla skada till kommunen krävs:

 • att kommunen äger aktuell mark eller byggnad
 • att kommunen är ansvarig väghållare (ansvariga för gatans eller gångbanans skötsel)
 • att kommunen är ansvarig för verksamheten (exempelvis kommunal skolverksamhet).

Om du anser att kommunen har orsakat skadan kan du göra en anmälan om detta till kommunen.

Olycksfall

Flens kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring och vad den omfattar kan ses i försäkringsbeskedet nedan, men i korthet omfattas följande grupper:

Försäkrade dygnet runt är:
➔ barn- och ungdom inom skola och förskola
➔ barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet
➔ vuxna på institution enligt SOL, LVM och LSS.

Försäkrade under verksamhetstid är:
➔ personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, dagcenterverksamhet samt personer som studerar inom vuxenutbildningen.

I försäkringsbeskedet kan du se mer om vilka grupper som omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. På försäkringsgivarens hemsida gör du din skadeanmälan.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård, exempelvis på särskilda boenden, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen, måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 • vilken skada du drabbats av
 • orsaken till skadan
 • av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • vad du kräver i ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning.

Skadeanmälan ska skickas till Flens kommuns Kontaktcenter.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Olycksfallsförsäkring
Skadeanmälan
Olycksfall
Patientförsäkring
försäkring
försäkringar
skada

Sidan uppdaterad: 2024-01-18

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar en polis vid en polisbil

Kommunpolis

​​Här hittar du mer information om kommunpoliserna i Flens kommun, deras öppettider och hur de kan hjälpa dig som kommuninvånare.

Polis

Kommunpolis

Öppettider poliskontoret

bild på brandbil

Räddningstjänst

Här hittar du information om räddningstjänstens arbete, deras utbildningar och vad som krävs för att bli deltidsbrandman i Flens kommun.

Räddningstjänst

Brandman

Heta arbeten

HLR-utbildning

bilden visar ett hänglås

Hem- och krisberedskap

Här hittar du information om hur du själv kan förbereda din hemberedskap inför en kris eller samhällsstörning, och vilket ansvar kommunen har.

Krisberedskap

Förbered dig för kris

Situationen i Ukraina