Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarförslag

Har du ett förslag som du vill ska behandlas av kommunens politiker? Från och med den 1 november 2012 införde kommunfullmäktige i Flen medborgarförslag för att underlätta kommuninvånares inflytande och delaktighet.

Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller direkt till kommunfullmäktige och behandlas därefter i den politiska processen. Medborgarförslag ska inte sammanblandas med synpunkter. Synpunkter handlar om kommuninvånares synpunkter på kommunens service och tjänster, de behandlas inte politiskt utan besvaras av kommunens anställda.

Så här går det till

  • Medborgarförslag är till för enskilda personer som är folkbokförda i Flens kommun, även för barn under 18 år. De kan inte lämnas av föreningar eller andra organisationer.
  • Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • Medborgarförslaget ska ställas till kommunfullmäktige.
  • Ämnen av olika slag får inte tas med i samma medborgarförslag, endast ett konkret förslag till åtgärd per medborgarförslag.
  • För att kommunfullmäktige ska kunna behandla förslaget måste det beröra ett ämne som ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområden. Förslaget får exempelvis inte gälla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild person

Använd gärna denna blankett för att skriva ditt medborgarförslag:


(Blanketten måste inte användas, men alla uppgifter ska vara med för att ditt förslag ska kunna behandlas)

Observera att förslaget måste undertecknas innan det lämnas in till kommunen eller skickas till kommunstyrelsens kansli.

Kommunstyrelsens kansli

E-post
ks@flen.se

Postadress
Kommunstyrelsens kansli
Sveavägen 1
642 81 Flen

Personuppgifter

Vi kommer att hantera dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). De uppgifter du lämnar i formuläret kommer att databehandlas. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras. Registreringen görs för att på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera dina ärenden.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Sidansvarig: Rasmus Hunt
Senast uppdaterad: 2023-06-20 07:34:24
Sidansvarig: Natalie Mathieu
Senast uppdaterad: 2023-06-20 07:34:24

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Rasmus Hunt

Kommunsekreterare

0157-43 00 42

Natalie Mathieu

Kommunsekreterare

0157-43 00 43