Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Boendealternativ vid funktionsnedsättning 

Här hittar du information om olika boenden som är anpassade för dig med en funktionsnedsättning, både utifrån lagrummen SoL och LSS.

Boendealternativ för vuxna enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, brukar förkortas LSS. En bostad med särskild service kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. Dessa typer av bostäder räknas som den enskildes hem. Flens kommun erbjuder tre typer av bostäder för vuxna med behov enligt LSS:

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • annan särskilt anpassad bostad.

Vad menas med en gruppbostad?

En gruppbostad är för dig som har ett stort behov av:

 • stöd av personal dygnet runt
 • att ha personal väldigt nära
 • att få direkt och spontant stöd av personal flera gånger om dagen
 • stöd för att vara tillsammans med andra, som vänner och familj
 • stöd med omvårdnad.

Omvårdnad kan vara att få stöd med sin hygien, klädsel och att förflytta sig i och utanför bostaden.

Vad menas med en servicebostad?

En servicebostad passar dig som behöver hjälp ibland, exempelvis om du:

 • behöver personal i närheten
 • kan vara självständig till viss del
 • klarar av att vara ensam
 • klarar av att stödet är planerat i förväg
 • inte behöver så mycket spontant stöd
 • kan kalla på hjälp själv genom att kontakta personal.

De som bor i servicebostad har ofta en egen lägenhet, oftast i ett vanligt hyreshus. Personalen finns nära dig, i samma hus eller i grannhuset. Det finns också ett gemensamt utrymme där du vid kan träffa personalen och dina grannar.

Vad är det för skillnad mellan ett SoL-boende och ett LSS-boende?

Ett SoL-boende och ett LSS-boende är olika typer av boenden som erbjuds för människor med olika behov.

 • Ett SoL-boende regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och är till för personer som har behov av olika former av socialt stöd. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för den enskilda individen utan beskriver vilka skyldigheter kommunerna har.
 • Ett LSS-boende regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är till för personer med en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. LSS-boenden erbjuder boende och stöd utformat specifikt för den enskilda personens behov.

I Flens kommun finns följande grupp- och servicebostäder:

 • Bo Hammar gruppbostad
 • Novembervägens gruppbostad
 • Orrögatans gruppbostad
 • Snickarvägens gruppbostad
 • Änglundavägens gruppbostad
 • Östertorpsvägens gruppbostad
 • Salstagatans gruppbostad
 • Servicebostäder Flen

Information om annan särskilt anpassad bostad

LSS säger även att man har rätt att begära en annan särskilt anpassad bostad. Det kan innebära att du får en bostad anpassad efter dina egna behov, exempelvis en bostad utan trösklar om du sitter i rullstol. Det här kallas för grundanpassning,  men utan bemanning av personal dygnet runt. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter

Du ansöker om bostad med särskild service hos kommunens socialsekreterare för LSS.

Boendealternativ för vuxna enligt SoL

Om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad med stöd, kan du ansöka om bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Kommunen kan då erbjuda dig ett boende som motsvarar dina individuella behov. På vissa av boendena finns personal tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Lägenheten är utrustad med kokvrå eller kök och det finns också gemensamma rum som du delar med de andra som bor i bostaden.

I Flens kommun finns följande boenden inom SoL:

 • Östertorpsvägens SoL-boende

Du ansöker om ett SoL-boende hos kommunens socialsekreterare.

Hur går en bedömning av mina behov till?

När socialtjänsten har tagit emot din ansökan eller begäran kontaktar en socialsekreterare dig för att boka ett möte. Det kan ske via telefon eller vid en träff. Under mötet pratar du och din handläggare om dina behov. Det går bra att ha sina anhöriga med sig.

Utredning

När du har ansökt om stöd utreder man dina behov. Utredningen baseras på den information som handläggaren har fått från dig. Ibland behövs det även mer information från andra, exempelvis dina föräldrar, eller ett läkarutlåtande eller liknande underlag som styrker dina behov.

Beslut

Den information som handläggaren får ta del av under utredningen leder fram till en bedömning och ett beslut. Det finns olika beslut:

 • Beviljande innebär att du får de insatser som du har ansökt om.
 • Avslag innebär att du inte får de insatser som du har ansökt om.
 • Delavslag innebär att du får en del av de insatser du har ansökt om.

Socialsekreteraren kommer att skicka den utredning man gjort om dig och beviljat beslut via post.

Hur lång tid tar det innan jag vet om min ansökan beviljats?

Socialsekreterarens utredning ska ske skyndsamt, vilket kan betyda olika lång tid för olika ärenden. Om socialtjänsten snabbt får in alla underlag som behövs kan processen gå fortare. Om det tar lång tid att få in underlag kan processen ta längre tid. Om du undrar över något kan du ringa den socialsekreterare som du tidigare träffat.

Kontaktuppgifter

 • Socialsekreterare för äldre -och funktionsvariation

  Ring via Kontaktcenter
  Telefonnummer: 0157-43 00 00

  Telefontid: Vardagar 9.00 -10.00

Taggar:

Boende vid funktionsnedsättning
LSS-boende
SoL-boende

Sidan uppdaterad: 2024-04-08

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på kastade tärningar

Sysselsättning

På denna sida finns information om dagliga aktiviteter och möjliga sysselsättningar för personer med funktionsnedsättningar, som inte har möjlighet att delta i ett traditionellt arbete eller studier.

Daglig verksamhet

Sysselsättning

Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Kommunikationsstöd vid funktionsnedsättning 

Kommunikationsstöd vid funktionsnedsättning

Här hittar du länktips som kan vara till nytta för dig som behöver olika former av stöd när du ska kommunicera med andra.

Kommunikationsstöd

kommunikationsstöd vid funktionsnedsättning

människor ute i naturen

Funktionsnedsättning

Här hittar du information om vilket stöd och hjälp du har rätt till om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Psykisk och fysisk funktionsnedsättning