Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kontaktperson & kontaktfamilj

Den här sidan innehåller information om insatsen kontaktperson och kontaktfamilj, både för dig som önskar hjälp och för dig som vill göra en insats för andra.

För dig som är nyfiken på hur det är att ha en kontaktperson

En kontaktperson träffar dig regelbundet, exempelvis två till fyra gånger i månaden.
Vad du gör tillsammans med din kontaktperson/familj beror på vad ni tillsammans kommer fram till och beror på vad ni har för intressen och önskemål. Det kan vara att åka på utflykt, gå på bio, teater, besöka en restaurang eller träffas hemma hos varandra för att ta en kopp kaffe och bara prata en stund.

Kontaktpersonen har sekretess

Enligt lag har kontaktpersonen tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan om dig. Kommunen kräver att den som är kontaktperson handskas med känsliga uppgifter på ett varligt sätt så att du kan känna dig trygg och säker.

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till kommunen. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Socialsekreteraren gör en utredning för att se om du som ansöker har rätt att få det du begärt. Beslutet grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ditt individuella behov. Du får sedan ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

För dig som är intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader.

Du kan bli kontaktperson utifrån olika lagrum. Beslutet grundas på socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt det individuella behovet.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, som kan vara en person eller en familj.

Hur ofta kommer barnet vara hos mig/oss?
Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, exempelvis att ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner, eller att bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt. Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om du och eventuell partner är lämplig som kontaktfamilj.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov, vilket innebär att det kan röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten, eller kontaktfamiljen som beslutar när uppdraget ska avslutas.

Kontaktuppgifter

 • Kontaktperson eller kontaktfamilj
  Telefonnummer via växeln:
  0157-43 00 00
  E-post: familjehem@flen.se

  Kontaktperson inom funktionsnedsättningsområdet
  Jenny Jonsson
  Jenny.jonsson@flen.se, 0157-43 08 19

  Lena Westerback
  Lena.westerback@flen.se, 0157-43 08 31

Taggar:

Kontaktperson
Kontaktfamilj

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll