Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Särskilt parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

Här hittar du som är rörelsehindrad information om särskilt parkeringstillstånd och hur du gör för att ansöka.

Information om särskilt parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

Ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer kan sökas hos kommunen där du är folkbokförd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Tillståndet gäller i hela landet och inom hela ESS (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Tillstånd kan utfärdas till rörelsehindrad med varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Bedömningen grundas på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att behovet av hjälp är av sådan art att man inte klarar av att invänta föraren vid en målpunkt.

Information om giltighet och användning finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Bedömning och beviljande

Bedömning av parkeringstillståndsansökan görs av kommunens handläggare och beslutet tas av den nämnd som ansvarar för trafikfrågor.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Särskilt parkeringstillstånd
Parkeringstillstånd rörelsehindrad
Handikapptillstånd för parkering

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Förskola

Här hittar du alla förskolor i Flens kommun, både kommunala och fristående. Förskolan är en skolform med en egen läroplan, där barn kan börja från och med att de fyllt 1 år.

Förskolor i Flens kommun

Planeringsdagar förskolor

Kommunala och fristående förskolor

Barnomsorg på obekväma arbetstid

Förskola

Här hittar du alla förskolor i Flens kommun, både kommunala och fristående. Förskolan är en skolform med en egen läroplan, där barn kan börja från och med att de fyllt 1 år.

Förskolor i Flens kommun

Planeringsdagar förskolor

Kommunala och fristående förskolor

Barnomsorg på obekväma arbetstid

Förskola

Här hittar du alla förskolor i Flens kommun, både kommunala och fristående. Förskolan är en skolform med en egen läroplan, där barn kan börja från och med att de fyllt 1 år.

Förskolor i Flens kommun

Planeringsdagar förskolor

Kommunala och fristående förskolor

Barnomsorg på obekväma arbetstid