Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Daglig verksamhet & sysselsättning

På denna sida finns information om dagliga aktiviteter och möjliga sysselsättningar för personer med funktionsnedsättningar, som inte har möjlighet att delta i ett traditionellt arbete eller studier.

Vad menas med daglig verksamhet och sysselsättning?

Insatsen kallas för daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och sysselsättning inom SoL (Socialtjänstlagen).Du får arbetsuppgifter som gör att att du får en meningsfull sysselsättning på dagarna, där dina individuella behov och intressen får ta plats.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet (LSS)

Vuxna personer med funktionsnedsättning, som inte har ett vanligt arbete eller studerar, kan få daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt beroende på vilka intressen eller behov man har. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans eller hennes önskemål.

Här hittar du mer information om sysselsättning (SoL)

De personer som inte kan få daglig verksamhet, men som ändå inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, kan ges sysselsättning via socialtjänstlagen, SoL, eller stöd i form av olika åtgärder från Arbetsförmedlingen.

Personer med ufunktionsnedsättning

har rätt till daglig verksamhet, något att göra på dagarna.

Det kan vara på ett träffpunkt eller någon annanstans.

Man ska ha något att göra, som passar var och en.

Man ska få hjälp att utvecklas och bli mer självständig.

På en träffpunkt kan det finnas liknande arbete

som på andra arbetsplatser.

Det ska också finnas träning och skapande verksamhet, som att måla eller spela musik.

Sysselsättningen ska samarbeta med arbetsförmedling, försäkringskassan och handikappföreningar.

Man ska få hjälp att prova jobb och träffa andra.

Du får som vanligt din aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Men du får också lite betalt för varje timme du jobbar

Det kallas habiliteringsersättning.

Du ansöker om daglig verksamhet hos en socialsekreterare på kommunen.

Kontaktuppgifter

  • Socialsekreterare för äldre -och funktionsvariation

    Ring via Kontaktcenter
    Telefonnummer: 0157-43 00 00

    Telefontid: Vardagar 9.00 -10.00

Taggar:

Daglig verksamhet
Sysselsättning
Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll