Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Korttidsvistelse

Här kan du läsa mer om vad korttidsvistelse utanför hemmet innebär och hur du gör för att ansöka om insatsen.

Vad menas med korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en stöttande och avlastande insats riktad till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Anhöriga kan behöva göra andra saker ibland och få avlastning. Den som är funktionsnedsatt kan under en korttidsvistelse få möjlighet till nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger eller en kurs. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Hur går det till?

För att beviljas korttidsvistelse ska du ingå i någon av de personkretsar som finns under LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade). Ansökan sker hos kommunens socialsekreterare som prövar dina individuella behov.

Om du blivit beviljad korttidsvistelse åker du till ett korttidshem eller läger, där det finns utbildad personal dygnet runt. Du får exempelvis hjälp med omvårdnad, mat och aktiviteter.

Hur ofta åker man iväg på korttidsvistelse?

Hur ofta du vistas på korttidsvistelsen beror helt på individuella behov. Det kan handla om en till flera dagar i veckan, eller en helg i månaden. Detta planeras av dig och din familj tillsammans med personalen på vistelsen – du åker till din skola eller arbete som vanligt.

Torsbo korttidsboende

I Flens kommun finns ett korttidsboende riktat till barn och ungdomar. Boendet är beläget i Hälleforsnäs. För att ansöka om korttidsvistelse kontaktar du socialsekreterare i kommunen.

Kontaktuppgifter

  • Socialsekreterare för äldre -och funktionsvariation

    Ring via Kontaktcenter
    Telefonnummer: 0157-43 00 00

    Telefontid: Vardagar 9.00 -10.00

Taggar:

Korttidsvistelse
korttidsvistelse för funktionsnedsatta

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll