Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vårdnad, boende & umgänge

Har ni som föräldrar svårt att komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor som gäller ert/era barn? Ni är då välkomna att kontakta kommunens familjerätt för stöd och rådgivning.

Information om skilsmässa

Det är alltid domstolen som beslutar om skilsmässa. Är båda makarna överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om bara en vill skiljas får den personen ansöka om skilsmässa ensam. Domstolen har blanketter för ansökan om äktenskapsskillnad.

Vill utländska medborgare skiljas i Sverige får man göra det enligt svensk lag, om ni har hemvist här sedan minst ett år. Skilsmässan gäller då i Sverige. Det innebär dock inte alltid att skilsmässan är giltig i det land man kommer ifrån.

Att skiljas när man har barn

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Under betänketiden är ni fortfarande gifta. Ni kan välja om ni vill bo tillsammans eller på skilda håll.

Det är alltid bra om föräldrarna är överens om de praktiska frågorna under betänketiden, till exempel hos vem barnet skall bo. Kan man inte komma överens så kan domstolen besluta om vad som ska gälla under betänketiden.

När sex månader har gått ska man meddela tingsrätten om man vill fullfölja skilsmässan. Har tingsrätten inte hört av makarna inom ett år efter det att ansökan gjordes avskriver domstolen ärendet.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Vårdnad
Boende
Umgänge

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på människa som håller i en mobiltelefon

Orosanmälan

Här hittar du information om orosanmälan och råd som kan hjälpa om du tror att ett barn, ung eller vuxen riskerar att fara illa.

Orosanmälan

Oro för barn, ung eller vuxen

En mamma och en pappa som håller sitt barn i varsin hand 

Familjerätt

För att få rådgivning eller hjälp i olika familjerättsfrågor kan du vända dig till familjerätten i Flen.

Familjerätt

två som håller händerna

Familjerådgivning

Här kan du läsa mer om familjerådgivningen, en verksamhet som vänder sig till vuxna med problem och konflikter i par- och familjerelationer.

Familjerådgivning