Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Familjehem

Här hittar du information om uppdraget som familjehem, det som tidigare kallades för fosterhem.

Vad innebär det att vara familjehem?

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i ett familjehem. Som familjehem ansvarar ni för barnets dagliga behov och omsorg. Våra familjehem i Flens kommun får extern handledning, stöd och utbildning. En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin ursprungsfamilj. Du tar emot ett barn för en längre tid. Målet med familjehem är att barn, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. De flesta barn kommer till familjehem frivilligt med sina föräldrars samtycke,  men ibland placeras barn också med tvång efter att en domstol har beslutat. Du fungerar som ställföreträdande förälder, vilket innebär att du har flera samarbetspartners kring barnet, exempelvis handläggare på socialtjänsten, personal i skola eller barnomsorg, barnets föräldrar och släktingar.

Familjehem för ensamkommande barn

Som familjehem till ensamkommande har du ansvar för barnets dagliga omsorgsbehov och du samarbetar med viktiga personer runt barnet. Barnets gode man utses att vara barnets företrädare istället för vårdnadshavaren.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem kan se väldigt olika ut, precis som barn och ungdomars behov kan variera. Det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda trygghet och en stabil social situation för barnet eller ungdomen. Precis som barns behov kan variera, kan även familjehem se väldigt olika ut. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktigaste för ett familjehem är att du kan erbjuda en trygghet och stabilitet för barnet. För att du ska få ta emot ett barn eller ungdom i din familj måste ni ha ett godkännande från socialnämnden i Flens kommun. Det innebär att man först gör en familjehemsutredning som omfattar flera hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Om du och din familj är intresserade av att öppna ert hem för ett barn eller ungdom, ta kontakt med oss på familjehemsenheten så kan vi berätta mer!

Kontaktuppgifter

Taggar:

Kontaktperson
Kontaktfamilj

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll