Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Stöd vid riskbruk och missbruk

Om du upplever att du har beroendeproblematik av något slag, eller är på väg att hamna där, kan kommunen hjälpa dig att göra en förändring.

en suddig människa som sitter på en parkbänk

Vi kan hjälpa dig med stöd & behandling

Vi finns till för dig som befinner dig i ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, spel, narkotika och/eller läkemedel. Våra medarbetare arbetar utifrån socialstyrelsens riktlinjer som är baserade på evidens och beprövad erfarenhet. Vårt mål är att hjälpa dig uppnå en önskad förändring.

Socialnämnden ansvarar för att arbeta förebyggande och för att den enskilde får stöd och vård för att komma ur missbruk. Behandlingsenheten kan erbjuda stöd och hjälp till dig som börjar få eller har problem med alkohol, droger eller spelmissbruk och omfattar områdena missbruk- och beroendeproblematik, medberoende, behov av anhörigstöd, krimprogrammet och ViNR (våld i nära relation). Även ungdomar med psykosocial problematik kan få hjälp här. Nova behandling är en biståndsbedömd insats, vilket betyder att du ansöker för att få hjälp. Insatserna bygger på hög grad av frivillighet och eget ansvar för det egna förändringsarbetet.

Här arbetar gruppledare, 12 stegs- inriktade alkohol & drogterapeuter, KBT-inriktade alkohol & drogterapeuter samt familjebehandlare med inriktning våld i nära relation.

All kontakt med Nova öppenvård är kostnadsfri.

Vill du själv kontakta ett behandlingshem?

Bor du i Flens kommun kan du själv ta kontakt med Vårnäs behandlingshem för att boka en tid för behandling.

Vi finns även till för dig som anhörig och annan närstående

Är du närstående till någon som har beroendeproblematik?

Kontaktuppgifter

  • Nova behandling
    Södra Järnvägsgatan 3, Flen
    Telefon: 0157-43 04 03
    Telefontid:vVardagar 8-16.

Taggar:

Stöd vid riskbruk
Stöd vid missbruk
Droger, alkohol och spel

Sidan uppdaterad: 2024-01-19

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

två vuxna och ett barn ute i naturen och barnet äter glass

Stöd till individ & familj

Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till med råd, stöd och behandling för barn, unga och vuxna.

Nova stödboende

Familjestöd

Stöd till barn, ung och familj

två som håller händerna

Familjerådgivning

Här kan du läsa mer om familjerådgivningen, en verksamhet som vänder sig till vuxna med problem och konflikter i par- och familjerelationer.

Familjerådgivning

En mans knutna näve i förgrunden, en ihopkrupen kvinnogestalt i bakgrunden 

Stöd vid våld i nära relationer

Här hittar du information om vilket stöd som erbjuds vid hot och våld i nära relationer. Informationen riktar sig både till dig som är utsatt för våld eller känner någon som är utsatt, men även för dig som utövar psykiskt eller fysiskt våld.

våldsutövare

våldsutsatt

stöd vid våld i nära relation