Hoppa till huvudinnehåll
Radhustak

Lovpliktiga åtgärder

Kravet på att du som ska bygga måste söka bygglov finns angivet i Plan- och Bygglagen. Startbesked och Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer, t.ex. att inreda en vind samt att ändra en byggnads utseende väsentligt.

Bygglov kan också krävas för annat än byggnader, t.ex. skyltar, murar, plank och upplag. Lov kan även krävas för markarbeten och rivning. Undantag från dessa regler hittar du under Bygglovfritt.

Innan byggnadsarbetet påbörjas ska ett startbesked erhållas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Bygget ska påbörjas inom två år och slutföras inom fem år räknat från beslutsdatumet.

Avgifter, taxor

Blankett

Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om bygglov:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Planritningar

En kontrollansvarig ska föreslås redan i bygglovsansökan.

Läs mer under vilka handlingar du behöver bifoga under rubriken bygglovshandlingar i menyn till vänster.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-07-24 13:11:54

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60