Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Hälleforsnäs då och nu

Den här sidan är tillägnad historiska tillbakablickar i bildform, mot hur det ser ut idag ute i kommunen.

1. Hästskon, Styckgjutarvägen.

Läs mer om varje bild

  1. Hästskon, Styckgjutarvägen "Hästskon ( i folkmun) är en hästskoformad byggnad, även känd som Stallet, som ligger nära bruket och intill Kolhusteatern. År 1920 omvandlades Stallet till arbetarbostäder, med enkelrum för ensamstående och lägenheter för familjer. Samtidigt öppnades en matsal för arbetarna. Under flera decennier på 1900-talet fungerade byggnaden även som bibliotek. Byggnaden brann ner 2020, men har sedan dess köpts och ska restaureras. Tyvärr kunde vi inte ta en bild rakt framifrån då det ligger ett bostadshus där nu, samt att växtlighet delvis skymmer byggnaden.
  2. Sigges Kiosk, 1958 Kiosken såg i princip likadan ut från 50 till 70-talet, och den rivdes i slutet på 70-talet. På berget bakom kan man se arbetarbostäderna som kallades Blåsut. De revs i slutet på 70-talet också. ”Sigges kiosk låg mittemot bruket på andra sidan ån. Den var gul med bruna knutar och hade en bro som ledde fram till kiosken samt en trappa ner till uteserveringen. Ån, som rinner från Brukssjön (i folkmun kallad Bruksån) förde med sig föroreningar från bruket och färgade vattnet brunt. Kiosken var en populär plats för de anställda att handla på när fabrikssirenen ljöd. Kiosken försvann på 1970-talet och idag finns endast ett betongfundament kvar. Ån har också fått en annan sträckning genom samhället” (Text av © Thore Gustavsson, Åkersberga, från "Bruket – Arbetsplats och samhälle". Foto: Olle Pettersson)
  3. Gamla dansbanan, Bruksbadet/Parkbadet Tidigare låg här en folkpark med tillhörande byggnader vid Brukssjön, med Bruksbadet bredvid till höger. Den gamla bilden visar kiosken.
  4. Stationen, Centralvägen. Bilden är troligen från sekelskiftet. Ursprungligen fanns här endast en huvudbyggnad, men med tiden byggdes flera sidobyggnader till. Mittemot stationen låg sågverket, vilket underlättade transporter. Stationsbyggnaden revs 2011.
  5. Järnförädling, Annebergsvägen Idag ligger kommunens Matbruket i den vänstra delen av byggnaden på bilden, och längst bort finns pizzeria "500 grader". Till höger, över vägen, låg Bruksån och en soptipp som sanerades på 90-talet med hjälp av EU- medel. Numera ligger Abine Noijs skulpturpark där soptippen låg. Då fick ån även delvis en annan sträckning, samt en sanering.
  6. Järnförädling, Styckgjutarvägen Bilden är tagen från den lilla vägen som vackert kallas "Suckarnas Allé", förbi det grönvita vattentornet som ligger på toppen av Bruksbacken. Om man gick neråt längs allén passerade man genom grindarna till Stora Husets ägor, där själva huset låg till höger samt ett orangeri och en tennisbana vid Brukssjön.
  7. Järnförädling, Kolhuset Kolhuset byggdes i början av 1800-talet för att förvara träkol som behövdes för att smälta järnmalm i masugnen. Kolet framställdes i milor i skogarna runt omkring av torpare och småbönder. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom och golvytan är närmare 4 000 kvadratmeter. Taket är fribärande och var när det byggdes Europas största fribärande takkonstruktion. Numera huserar Kolhusteatern i byggnaden och ger årligen uppskattade föreställningar.
  8. Liktallarna, Flensvägen Historien kring de 400-åriga tallarna varierar. En berättelse säger att detta var samhällets yttersta gräns där folk hängdes, medan en annan säger att likskjutsar brukade stanna här för sina pauser. Tallarna anses även inneha ett slags folkloristisk magi. De brann delvis ner på 1980- eller 1990-talet och idag finns en plakett som minne, där man kan se en kolteckning av Edvin Axelsson från 1966.

Utställning "Bruksarbetarna"

Just nu vill vi passa på att tipsa om en utställning på Konstgalleriet i Hälleforsnäs som heter "Bruksarbetarna". Vernissage 15 juni klockan 11.00-15.00. Utställningen pågår till 24 augusti.

en samling arbetare vid bruket i hälleforsnäs vid sekelskiftet

Bakgrund

En del av de här gamla bilderna har vi hittat på nätet, och en del fanns i kommunhusets möteslokal "Hälleforsnäs". Det fanns nästan inga bilder på dessa orter som visade allmänna platser från samhället i arkivet. Viss kompletterande information och bildtexter är hämtade från nätet.

Lite kort om Hälleforsnäs

Hälleforsnäs är en tätort i Flens kommun i Södermanland. Samhället har växt fram runt Hälleforsnäs Järnbruk som varit dess huvudnäring i århundraden. Bruket, grundat 1659, var ortens absolut största arbetsgivare fram till 1970-talet. Efter flera kriser började fler och fler anställda att sägas upp. Sedan början av 1990-talet arbetade endast ett fåtal ortsbor på ortens gjuteri. I dag bedrivs flera olika verksamheter i brukets gamla lokaler. Bland annat Konstgalleriet, Hälleforsnäs Gjuterimuseum, Bruksrestaurangen, pizzeria 500 grader, Jürss Mejeri, ett bageri, affären Telling Stories och Kolhusteatern (Källa: Wikipedia)

vy som visar hälleforsnäs bruksområde runt år 1890

Hälleforsnäs bruksområde runt 1890

Ta en tur i Hälleforsnäs med Google Streetview

Taggar:

Hälleforsnäs
historik
Bruket
Järnförädling

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll