Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Mellösa då och nu

Den här sidan är tillägnad historiska tillbakablickar i bildform, kontra hur det ser ut idag ute i kommunen.

1. Mellösa station.

Läs mer om varje bild

  1. Stationen i Mellösa, 1915 - 1925, från vänster Erik Johansson, Stationsmästare Anton Gustafsson och Gustaf Karlsson från Sundtorp, Mellösa. Barnen okända, fotograf okänd (Källa: Bergshammars Hembygdsförening https://www.hembygd.se/bergshammar Länk till annan webbplats.)
  2. Konfirmation vid sockenstugan, Då Mellösa hette Lilla Mellösa, bilden från ca 1910-1920. Elsa Pettersson, gift Svedlund är andra flickan från vänster. Hon var mor till Roddar-Anders Svedlund som rodde ensam över Indiska oceanen och Stilla havet. Se Per Wirténs bok om Anders Svedlund, "The Crazy Swede”. Nr. 4 från höger, i övre raden är Gustav Karlsson från Sundtorp.
  3. Mellösa kyrka. Foto: Okänd. Mellösa kyrka ligger naturskönt ovanför Mellösasjön. Kyrkans äldsta delar är från 1300-talet.

Kommentar: Tittar man lite noggrannare och jämför så är det knappt någon skillnad alls mellan då och nu-bilderna vad gäller byggnader.

Lite kort om Mellösa

Den 1 januari 1863, när kommunalförordningarna började tillämpas, skapades över hela riket cirka 2 500 kommuner, varav 89 städer, 8 köpingar och resten landskommuner. Då inrättades i Lilla Mellösa socken i Villåttinge härad i Södermanland denna kommun. Prefixet Lilla slopades 1932 (Källa: Wikipedia)

Karta 1897-1901

karta över mellösa 1897

Karta över Mellösa 1897-1901, Lantmäteriets historiska arkiv. Öppna i ny flik för större bild.

Ta en tur i Mellösa med Google Streetview

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll