Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Malmköping då och nu

Den här sidan är tillägnad historiska tillbakablickar i bildform, kontra hur det ser ut idag ute i kommunen.

1. Storgatan

Läs mer om varje bild

  1. Storgatan. Här ses Nya Spritbolaget, en samling människor och en droska. I mitten av bilden kan vi också se en fjärdingsman skaka hand med en något fryntlig medborgare. På höger sida kan vi även se två soldater nästan stå i givakt inför scenariot. Riktmärke här är de vitmålade stolparna till kyrkan, längst bort i bilden. Det ser ut som att inga andra byggnader finns kvar nu, förutom kyrkan. Tilläggas kan är att Flen saknade Systembolag (Flen hade s.k "utskänkningsställen") fram till början på 60-talet. (Källhänvisning: "Nya spritbolaget i Malmköping omkring år 1900", Sörmlands museums samlingar)
  2. Södertull, Hyltingevägen. Riktmärke är bostadshuset till höger i mitten av bilden, vilken fortfarande finns kvar. Detta var förut Malmköpings industriområde. Byggnaderna med den stora skorstenen tillhörde "AB Träförädling". En av byggnaderna till vänster var en kvarn, som bl a anlitades av bönderna runt Malmköping för sin `behovsmäld`.
  3. Landsvägsgatan 43-45. 1950-tal. Här låg förut både kiosk och en Gulf-mack. Macken är kvar under annat namn, och kiosken är ersatt av en väg (Malmagatan) ner mot Hembygdsgården.
  4. Landsvägsgatan, bilden tagen år 1900, möjligen där Hyltingevägen/ Landsvägsgatan möts. Riktmärket är det rundade övre fönstret på det röda huset till höger, längre bort i bilden. Vägsträckningen ser inte exakt likadan ut som förut, men det kan ju ha ändrats genom åren. Här kan man bland annat se att en urmakare hade sin verksamhet i ett av husen längs gatan.
  5. Torget. 1960-tal. Här kan en del tidstypiska bilar ses, samt en telefonhytt. På torget kunde diverse föreningar bland annat sälja lotter, här "Riksförbundet mot tobaken". Här ses även byggnaden som brann ner och sedermera ersattes med affären Hemköp. Här ses Hemköp-butiken alltså från kortsidan. Ett riktmärke på bilden är det lilla huset längst bort på bilden, med dess diamantformade fönster längst upp. Detta hus finns alltså fortfarande kvar.

Bakgrund

Vi har här valt att ta med lite mindre vanliga motiv mot vad man normalt hittar om orten. En del av de här gamla bilderna har vi hittat på nätet, och en del fanns i kommunhusets möteslokal "Malmköping". Viss kompletterande information och bildtexter är hämtade från nätet.

Lite kort om Malmköping

Malmköping är en tätort i Flens kommun i Södermanlands län. Orten är belägen cirka 15 km nordöst om Flen. I Malmköping finns bland annat Sveriges Lokaltrafikmuseum med bland annat spårvagnar från många av Sveriges spårvägsstäder. Andra museer är Museet Malmahed och Strykjärnsmuseum. Dessutom finns ett naturum.

Boplatslämningar visar att trakten var bebodd redan för 5 000 år sedan. Mest har dock Malmköping präglats av regementet som hade sin övningsplats här. Orten är ursprungligen uppvuxen kring försvarsmakten som hade verksamhet där mellan åren 1774 och 1921.

Karta år 1790

gammal karta över malmköping från år 1790

Malmköping år 1790, öppna i ny flik för förstoring.

Ta en tur i Malmköping med Google Streetview

Taggar:

historik
Malmköping

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll