Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vadsbro och Bettna då och nu

Den här sidan är tillägnad historiska tillbakablickar i bildform, mot hur det ser ut idag ute i kommunen.

1. Bettna Station

Läs mer om varje bild

  1. Bettna station. Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1986–1987. Byggnaden på den nya bilden är byggd vid ett senare tillfälle. Bilden tagen från berget mittemot stationen.
  2. Vadsbro kyrka och skola Kyrkan byggdes på 1100-talet. Kyrkorummet var då 6 x 9 m. Under medeltiden byggdes det ut till den dubbla längden. Läs mer på Visitflen.se Länk till annan webbplats.
  3. Vadsbro station, ca 1914. Bilden visar när stationsbyggnaden byggdes om ca 1914. 1875 fanns det ingen samhällsbild i Vadsbro. Det enda som förekom var två lantbruks-fastigheter, Katrineborg och Valla. Båda blev underlag för samhällsbyggena som kom igång år 1876. Inledningen var järnvägsbygget från Flen till Oxelösund. 1 juli, 1876 var det invigning av stationen som då hette Blacksta. Den var bygd i trä och inte lika stor som det nuvarande huset som blev klart 1914. Sistnämnda år förlängdes även bangården och 1929 utökades den ytterligare. Stationsnamnet Blacksta blev utbytt till Vadsbro efter en tid då det blev förväxlingar med Blackstad i Kalmar län. Stationen hade alltid en stins (stationsinspektör), samt minst två medhjälpare. Två banvaktsstugor fanns i närheten, båda är i dag privatägda. Stationshuset var starkt rivningshotat i början på 1980-talet, men fick vara kvar och är nu mera privatägt sedan lång tid. Vadsbro sålde omkring 8 700 personbiljetter 1946. 1982 stannade sista personförande tåget i Vadsbro. (Källa: https://www.hembygd.se/vadsbro-blacksta-hembygdsforening/plats/6513/text/4517) Länk till annan webbplats.
  4. Bettna Konsumentförening och mejeri. Föregångaren till det senare Konsum hette från början Konsumentföreningen, och de var tillsammans med mejeriet inhysta i denna magnifika tegelbyggnad.
  5. Bettna, Mälsunds Bro (Sö 52 Märings spång) Den gamla bilden förmodligen tagen vid sekelskiftet. Om runstenen kan man läsa: "Fröger reste denna sten efter Olev, sin fader. Han ägde Gerunn." - Den här lilla runstenen står uppställd alldeles intill brofästet till den bro som går över Mälsundet i sjön Långhalsen. Platsen hette på 1600-talet Märings Spång, och man får väl förmoda att det har funnits en enklare bro på platsen sedan gammalt. Området är nog så intressant om man studerar kartans alla namn på gårdar, vikar och platser - det är lätt att föreställa sig att det har sett snarlikt ut även under vikingatid! (Källa: Svenska runstenar Länk till annan webbplats.)

Bakgrund

En del av de här gamla bilderna har vi hittat på nätet, och en del fanns i kommunhusets möteslokal "Bettna". Det fanns nästan inga bilder på dessa orter som visade allmänna platser i arkivet. Däremot fanns det mycket information om och historik kring runstenen vid Mälsunds Bro. Rent allmänt kan man säga att omgivningarna runt Vadsbro och Bettna har bebotts över väldigt lång tid och det finns lämningar av både vikingatida boplatser som fornborgar.

Lite kort om Vadsbro och Bettna

Vadsbro är en småort och tidigare stationssamhälle i Vadsbro socken i Flens kommun belägen 1,5 mil söder om centralorten Flen. Samhället började etableras cirka 1875 i samband med att järnvägen Grängesberg-Oxelösund byggdes (Källa: Wikipedia)

På hemsidan Svenska Runstenar Länk till annan webbplats. kan man läsa: "Att det bott folk här länge vittnar annars en fornborg om, liksom de otaliga gravfält som ligger utspridda på var sida om den märkligt långsträckta sjön Långhalsen. Ytterligare namn som Grimsviken, Sittuna, Segnesta, Viby, Berga och Valla tyder på mycket gammal bebyggelse"

Selma Lagerlöfs text (från Nils Holgerssons underbara resa) om omgivningarna: "Pojken for fram över Björkviks kyrka och över Bettna och Blacksta och Vadsbro och därpå mot Sköldinge och Floda. Överallt hörde han klockorna ringa. Det ljöd förunderligt vackert uppe i höjden. Det var, som om hela den klara luften hade förbytts till toner och ljud."

Bettna är en tätort och tidigare stationssamhälle tillika centralort för tidigare Bettna landskommun belägen i Flens kommun i Södermanlands län i Bettna socken. Stationssamhället etablerades i slutet av 1800-talet i samband med att järnvägen Grängesberg- Oxelösund byggdes.

(Källa: Wikipedia)

Ta en tur i Vadsbro med Google Streetview

Ta en tur i Bettna med Google Streetview

Taggar:

Vadsbro Bettna då och nu

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll