Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Fyrverkerier & tillstånd

Här hittar du information om fyrverkeripjäser och hur de ska användas på ett säkert sätt för att inte skada andra. Du hittar även ansökan om tillstånd för att anordna en valborgsmässoeld och hantering av explosiva varor.

Vad menas med fyrverkerier?

Alla fyrverkeripjäser och smällare – så kallade pyrotekniska varor – går under benämningen explosiva varor. Det innebär att de ska användas med försiktighet och gott omdöme. Vid användande ska du visa hänsyn till våra husdjur och människor runt omkring. Att använda fyrverkerier är alltid förenat med risker, både för den som fyrar av och för andra. Den som använder sig av pyrotekniska varor bär det fulla ansvaret för att det sker på rätt sätt. För att fyrverkerier ska få säljas, användas och hanteras i Sverige måste de också vara godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Det finns en åldersgräns för alla typer av fyrverkerier

Den som köper och hanterar fyrverkeripjäser ska ha fyllt 18 år.
Köp av vissa pjäser kräver tillstånd från polisen.

Tillstånd och utbildning för att anordna fyrverkerier

Det finns en lag som innebär att köpare och användare behöver särskild utbildning och särskilt tillstånd från polis för att använda raketer med styrpinne.

a) Tillstånd krävs av polisen
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas inom områden med detaljplan. I den så kallade trästaden i Malmköping råder totalförbud för fyrverkerier och pyrotekniska varor.

b) Tider när tillstånd inte krävs av polisen
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:

• från klockan 22.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen

• från klockan 23.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj.

Tillstånd för att förvara och sälja explosiva varor

Vid förvärv, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor inom Sverige behöver du ha tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos kommunen. Vid frågor är du välkommen att vända dig till Kontaktcenter.


Checklista för användning av fyrverkerier och smällare

 • Planera användningen
 • Läs bruksanvisningen på varje fyrverkeripjäs.
 • Välj avfyrningsplats; se till att det finns tillräckligt med fri yta.
 • Gör en avfyrningsramp.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Vänta med att gå fram till en pjäs som inte fungerat.
 • Tänd aldrig en trasig fyrverkeripjäs. Reklamera den.
 • Raketer som sitter fast för hårt i avskjutningsrampen kan få fel bana.
 • Blindgångare, pjäser som inte fungerar, kan explodera långt efter att de tänts.
 • Fyrverkerier kan orsaka bränder om de far in i lägenheter, hamnar på balkonger eller landar i lättantändligt material.

Om du ska anordna en valborgsmässoeld behöver du ha tillstånd för detta. Du ansöker hos kommunen. Det finns även några viktiga saker att tänka på:

 • minsta avstånd till byggnad, upplag, skog eller luftledning bör vara cirka 50 meter
 • bålets storlek; maxmått: 3 meter högt och 5 meter i diameter
 • om bålet är större än maxmåttet eller om avstånden inte kan hållas ska du göra anmälan till räddningstjänsten och dess personal som gör besiktning
 • brasan får endast innehålla löv, kvistar och trädgårdsavfall – absolut inget annat avfall
 • släckningsutrustning ska finnas tillgängligt så att du snabbt kan ingripa mot brandspridning
 • det ska finnas en utsedd person som ansvarar för eldningen
 • bålet får inte lämnas obevakat av den som utsetts som ansvarig förrän bålets rester grundligt har släckts.

Förebyggande åtgärder

 • innan bålet tänds ska den ansvarige ta reda på rådande och kommande väderleksförhållanden och dess eventuella inverkan på händelseförloppet
 • vara observant på vindriktningen med tanke på rökspridning över eventuell bebyggelse
 • du får inte elda under sådana förhållanden att allmän väg, järnväg eller dylikt läggs under rök.

OBS! Vid stark blåst avråder räddningstjänsten från eldning.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Fyrverkerier, explosiva varor, tillstånd för explosiva varor
Valborsmässoeld

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar en polis vid en polisbil

Kommunpolis

​​Här hittar du mer information om kommunpoliserna i Flens kommun, deras öppettider och hur de kan hjälpa dig som kommuninvånare.

Polis

Kommunpolis

Öppettider poliskontoret

bild på brandbil

Räddningstjänst

Här hittar du information om räddningstjänstens arbete, deras utbildningar och vad som krävs för att bli deltidsbrandman i Flens kommun.

Räddningstjänst

Brandman

Heta arbeten

HLR-utbildning

bilden visar ett hänglås

Hem- och krisberedskap

Här hittar du information om hur du själv kan förbereda din hemberedskap inför en kris eller samhällsstörning, och vilket ansvar kommunen har.

Krisberedskap

Förbered dig för kris

Situationen i Ukraina