Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunfullmäktige

Här hittar du information om hur kommunen styrs, hur det går till vid val och det kommunala självstyret.

Så styrs kommunen

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels:

 • ha fyllt 18 år senast på valdagen

dels uppfylla något av villkoren att man är:

 • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som man har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Det här gör kommunfullmäktige

 • Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
 • Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
 • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen

 • Leder och samordnar allt arbete inom kommunen
 • Ansvarar för kommunens ekonomi

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Det här gör nämnderna

 • Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen
 • Förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • Genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Kommunallagen

Kommunallagen styr kommunernas och regionernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.

Kommunallag (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

 • Fatta självständiga beslut
 • Ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgift

Kommunfullmäktige i Flen

Kommunfullmäktige i Flen består av 39 ledamöter och 24 ersättare. Här hittar du kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Länk till annan webbplats. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till kommunens övriga nämnder, styrelser och kommunrevision.

I Flens kommunfullmäktige är mandatfördelningen som följer:

Tabell över mandatfördelning i Flens kommun

Mandatfördelning


Parti:

Mandat:

Socialdemokraterna

12 mandat

Sverigedemokraterna

8 mandat

Moderaterna

7 mandat

Centerpartiet

4 mandat

Vänsterpartiet

4 mandat

Kristdemokraterna

2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Miljöpartiet

1 mandat

 

Det betyder att Flens kommun har ett politiskt minoritetsstyre som består av partierna Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ordförande i kommunfullmäktige är Roger Tiefensee (C).

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bland annat anta verksamhetsplaner och övriga planer, samt budget och den kommunala skattesatsen.

Webbsändning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten har även möjlighet att följa sammanträdet via webbsändning, den hittar du här.

Kommunfullmäktiges organisationsschema

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige

Klicka på bilden för en PDF-version.

Kontaktuppgifter

 • Demokratiservice

  E-post: ks@flen.se

  Postadress
  Demokratiservice
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

Taggar:

kommunfullmäktige
KF
politiker

Sidan uppdaterad: 2024-02-01

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på människor i en stor sal

Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

hitta din politiker

politiker

medbestämmande

förtroendevalda

bilden visar ett stort hus

Förvaltningar

Här hittar du information om kommunens förvaltningar och dess ledningsgrupp.

bild på en mötesklubba

Nämnder, styrelser & råd

På denna sida kan du läsa mer om vilka nämnder och styrelser som finns i Flens kommun samt respektive nämnds ansvarsområden.

Nämnd

Styrelse

Råd