Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Flens kommun har skrivit en överenskommelse med Civilförsvarsföreningen i Flen. Överenskommelsen innebär att kommunen kan sammankalla en frivillig resursgrupp, FRG. Gruppen kan kallas in vid svåra händelser, så kallade extraordinära händelser.

Avtalet innebär att FRG är ett stöd när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. Den frivilliga resursgruppen samordnas av Civilförsvarsföreningen i Flen.

Alla personer som ingår i den frivilliga resursgruppen i Flen har genomgått utbildning i bland annat första hjälpen, brandkunskap, krisinformation och i att möta människor i kris.

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en helt frivillig resurs för kommunal krishantering. FRG regleras inte i någon lag eller förordning. Den frivilliga resursgruppen är en strukturerad form av samarbetet mellan kommunen och frivilliga. FRG arbetar inte enbart under en allvarlig händelse.

FRG och civilförsvarsförbundet utför utbildningar för att skapa en ökad robusthet för dig som enskild individ, i vardag och under en kris. Utbildningarna ökar bland annat förståelsen för vilket ansvar du har som individ vid en kris/allvarlig händelse.

Resursgruppens arbetsuppgifter är bland annat att:

 • Upprätta informationsplatser med informatörer dygnet runt.
 • Assistera vid uppsamlingar, registreringar, ledsagning, inkvartering.
 • Biträda med tillsyn av äldre och bistå med transporter och värmestugor.
 • Samordning med övriga frivilligorganisationer.

Resursgruppen kan till exempel träda i funktion vid svåra händelser som:

 • Större översvämningar.
 • Längre elavbrott.
 • Större snöoväder.
 • Stora olyckor och bränder.

Utbildning:

 • Kursen ”Krisberedskap/ 72-timmar” .
 • ”Vår såbarhet” – där kunskap om Sveriges larmsystem, och farliga transporter ingår.
 • ”Hembert”- krisberedskap för barn.
 • ”Black Out” – ett interaktivt spel om krisberedskap för ungdomar .

Info om Civilförsvarsförbundets utbildningar: Webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

 • Beredskapssamordnare

  Nås på tel:
  0157-43 00 31

Sidan uppdaterad: 2023-12-14

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll