Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Trygghetspunkter och skyddsrum

Här hittar du information om trygghetspunkter, skyddsrum och hur du kan bidra till krisorganisationen i Flens kommun.

Skyddsrum

I Flens kommun finns det skyddsrum i tätorterna Flen, Malmköping och Hälleforsnäs.
Ansvaret för underhåll av skyddsrummen ligger hos fastighetsägaren och tillsyn genomförs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en samlingsplats som allmänheten kan söka sig till vid kris. I Flens kommun finns trygghetspunkter på fem orter:

 • Flen: Stenhammarskolan
 • Malmköping: Malmaskolan
 • Hälleforsnäs: Bruksskolan
 • Sparreholm: Sparreholms skola
 • Bettna: Bettna skola

Aktivering av trygghetspunkt

Om en trygghetspunkt aktiveras så meddelas detta på kommunens hemsida, sociala medier, kontaktcenter och i vissa fall kan Sveriges Radio P4 sända ut VMA. Bemanningen på trygghetspunkterna utgörs i huvudsak av personal från den så kallade frivilliga resursgruppen, men kan även förstärkas upp med personal som omfördelas ur ordinarie kommunal verksamhet.

Trygghetspunkternas funktion

 • plats för krisinformation
 • plats för att larma 112
 • tak över huvudet
 • vatten, varm dryck
 • möjlighet att värma medhavd mat
 • värme
 • plats för övernattning
 • möjlighet till personhygien
 • mat
 • uppsamlingsplats vid utrymning.

Flens kommun har skrivit en överenskommelse med Civilförsvarsföreningen i Flen. Överenskommelsen innebär att kommunen kan sammankalla en frivillig resursgrupp, kallad FRG. Gruppen kan kallas in vid svåra händelser, så kallade extraordinära händelser. Avtalet innebär att FRG är ett stöd när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. Den frivilliga resursgruppen samordnas av Civilförsvarsföreningen i Flen.

Resursgruppens arbetsuppgifter är bland annat att:

 • Upprätta informationsplatser med informatörer dygnet runt.
 • Assistera vid uppsamlingar, registreringar, ledsagning och inkvartering.
 • Biträda med tillsyn av äldre och bistå med transporter och värmestugor.
 • Samordning med övriga frivilligorganisationer.

Resursgruppen kan till exempel träda i funktion vid svåra händelser som:

 • större översvämningar
 • längre elavbrott
 • större snöoväder
 • stora olyckor och bränder.

Intresseanmälan till frivilliga resursgruppen(FRG)

Att gå med i en Frivillig resursgrupp innebär att du grundutbildas för att kunna skriva avtal och finnas tillgänglig för kommunala uppdrag vid samhällsstörningar. Efter intresseanmälan kommer du att kontaktas för information kring grundutbildning och medlemskap i FRG. När du skickar din intresseanmälan medger du att vi registrerar dina personuppgifter.


Kontaktuppgifter

 • Beredskapssamordnare
  Denise Carlsson

  Telefonnummer: 0157 - 43 00 31

Taggar:

Frivilliga resursgruppen
Skyddsrum
Trygghetspunkter
Beredskapsarbete

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar en polis vid en polisbil

Kommunpolis

​​Här hittar du mer information om kommunpoliserna i Flens kommun, deras öppettider och hur de kan hjälpa dig som kommuninvånare.

Polis

Kommunpolis

Öppettider poliskontoret

bild på brandbil

Räddningstjänst

Här hittar du information om räddningstjänstens arbete, deras utbildningar och vad som krävs för att bli deltidsbrandman i Flens kommun.

Räddningstjänst

Brandman

Heta arbeten

HLR-utbildning

bilden visar ett hänglås

Hem- och krisberedskap

Här hittar du information om hur du själv kan förbereda din hemberedskap inför en kris eller samhällsstörning, och vilket ansvar kommunen har.

Krisberedskap

Förbered dig för kris

Situationen i Ukraina