Hoppa till huvudinnehåll
Höstlöv som hänger precis ovanför vatten

Kommunala bolag

På denna sida finner du information och kontaktuppgifter till våra kommunala bolag.

Flens Bostads AB

Ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Flens kommun och som drivs utan vinstintressen. Det innebär att allt överskott går tillbaka till hyresgästerna i form av olika underhållsåtgärder. Idag finns ca 1 800 lägenheter i olika storlekar, standard och prisnivåer. Det finns även radhusliknande boende, servicelägenheter, ungdomslägenheter samt lägenheter som är lämpliga för barnfamiljer.

Kontaktuppgifter

Postadress
Box 74
642 22 Flen

Besöksadress
Storgatan 23
642 22 Flen

Telefon
0157-43 17 00
0157-43 17 10(hyresavd)

Webbplats: http://www.flensbostad.se/

Flen Vatten och Avfall AB

Bolaget ägs till 100 procent av kommunen. Bolaget har till uppgift äga Flens kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Bolaget äger 33 procent av Sörmland Vatten och Avfall AB.

Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolaget ägs till 33 procent av Flen Vatten och Avfall AB, övriga ägare är Katrineholm och Vingåker.Bolagets verksamhet är att sköta drift av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar.

Kontaktuppgifter

Postadress
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Telefon
0150-80 01 00

Webbplats: http://www.sormlandvatten.se/

Unikabruket AB

Unikabruket AB ägs till 100 procent av kommunen. Bolaget startades i slutet av 2007 och har till uppgift att hyra ut en fastighet inom bruksområdet i Hälleforsnäs.

Kontaktuppgifter

Postadress
Unikabruket AB
C/O Flens Bostads AB
Box 74
642 22 FLEN

Telefon
0157-43 00 00 (vxl)

Flens kommunfastigheter AB, FKAB

Flens Kommunfastigheter AB, FKAB, äger och förvaltar ett stort antal fastigheter och lokaler där Flens kommun bedriver sin verksamhet.

Fastigheterna ska förvaltas med långsiktig miljöhänsyn, effektivt utformade och ändamålsenligt för att passa kommunens verksamhet. Bolaget erbjuder dessutom fastighetsrelaterade tilläggstjänster som lokalvård, vaktmästeri med mera.

Felanmälan görs enklast via FKAB:s kundportal där du kan registrera, följa och söka ditt felanmälan ärende. Övriga ärenden via e-post: fkab@flen.se

Kontaktuppgifter

Postadress
Flens kommunfastigheter AB, FKAB
642 81 Flen

Fakturaadress
Flens Kommunfastigheter AB
FE927 PMA1200
SE-831 90 Östersund

Organisationsnummer
556823-9288

Vill du komma i kontakt med oss som arbetar på FKAB i övriga frågor:

VD
Perra Hermansson
Telefon
0157-43 01 88

Ekonomichef
Stefan Pettersson
Telefon
0157-43 01 62

Driftchef
Calle Öman
Telefon
0157-43 01 80

Projektledare
Tommy Norrby
Telefon
0157-43 01 83

Lokalvårdschef
Marina Andersson
Telefon
0157-43 01 68

Styrdokument

Årsredovisningar

Felanmälan

För att göra felanmälan / anmäla avvikelser i våra fastigheter används vår kundportal.

För AKUTA ärenden (Dygnet runt, även jour) gäller ett och samma nummer.
Kontakta oss via telefon 0157-430163.

Personuppgiftsbehandling

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Svitlana Jelisic
E-post: dataskyddsombud@flen.se
Telefonnummer: 0157-43 00 45 eller 073-32 28 779

Framtidsbruket AB

Syftet med bolaget Framtidsbruket AB är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Hälleforsnäs bruksområde och därmed hela Hälleforsnäs genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheterna med inriktning på handel, småindustri och kulturaktiviteter.

Kontaktuppgifter:

Postadress
Framtidsbruket AB
Att: Jan-Åke Henriksson
642 81 Flen

Verkställande direktör
Jan-Åke Henriksson

Telefon
0157-43 00 00 (vxl)
0157-43 01 60