Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Grundläggande nivå

Om du saknar eller behöver komplettera dina kunskaper på grundskolenivå är du välkommen till den grundläggande vuxenutbildningen.

Om grundläggande vuxenutbildning

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Du kan läsa kurser inom de flesta ämnen som ingår i
grundskolan. Kurser i engelska, svenska och matematik ges på plats på skolan i Flen medan övriga kurser går att genomföra på distans med annan anordnare.

Utbildningen förbereder dig dels för att kunna arbeta och delta i samhället och dels för fortsatta studier på gymnasienivå. Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Hitta och sök kurser

När du har bestämt dig för att börja studera hittar du alla kurser i vår kurskatalog. I kurskatalogen hittar du information om vilka förkunskaper du behöver för att läsa en viss kurs.

Förkunskaper

Många av kurserna är uppdelade i delkurser, det vill säga flera mindre kurser. Dina förkunskaper avgör vilken delkurs du ska börja på.


Vem kan studera på grundläggande nivå?

Du har rätt att studera inom den grundläggande vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.


Grundläggande vuxenutbildning är för dig som:

 • Är folkbokförd i Flens kommun
 • Behöver komplettera dina kunskaper för att få ett slutbetyg från grundskolan
 • Vill få kunskaper för att kunna fortsätta studera på gymnasienivå
 • Har läst sfi och vill fortsätta dina studier inom vuxenutbildningen
 • Inte har gått i grundskolan


Är du sökande från annan kommun?

Du som inte är folkbokförd i Flen kan studera hos oss utan att din hemkommun godkänner studier på annan ort.


Kombinera studierna med annan utbildning, arbete eller praktik

Om du vill kan du kombinera studierna med utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller med andra ämnen/kurser på grundläggande och gymnasial nivå, alternativt jobb eller praktik.


Svenska som andraspråk

Om du vill läsa svenska som andraspråk (SvA) behöver du ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursen. Det kan till exempel betyda att du har läst sfi kurs D tidigare. Har du inte betyg från sfi kan du göra ett nivåtest för att se om du klarar att läsa kursen i svenska som andraspråk.

Villkor och ansökan för dig som saknar svenskt personnummer

Vill du studera på Komvux i Flen men saknar svenskt personnummer? Om du är EU/ESS-medborgare och inte har svenskt personnummer behöver du ansöka om rätt att studera på Komvux i Flen.


Ansökan för ukrainare som kommit till Sverige under skydd av massflyktsdirektivet

Är du ukrainare och kommit till Sverige under skydd av massflyktsdirektivet och vill studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Då behöver du först ansöka om tillfälligt
nummer för ukrainska medborgare. För att ansöka måste du vara bosatt i Flen och kunna styrka ditt ukrainska medborgarskap och uppehållstillstånd i Sverige.


Nivåtest inför studier

Du som inte har några betyg, inte kan få tag på dina betyg eller av någon annan anledning behöver veta vilken kunskapsnivå du ligger på, kan göra ett nivåtest. Komvux i Flen har kunskapstest i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vi använder oss av Educatet för att genomföra testerna.

Nivåtesten är till för dig som:

 • ska studera på Komvux i Flen
 • inte har ett aktuellt betyg i ämnet
 • behöver veta din kunskapsnivå
  Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser.


Anmäl dig till test

Har du frågor om hur det går till att göra ett test eller vill anmäla dig till test går det bra att ta kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare .

Kontaktuppgifter

 • Studie- och yrkesvägledare

  Annelie Lundgren
  Telefon: 0157-43 09 12
  Soura Haqqy
  Telefion: 0157-43 09 14

  Telefontid:

  Måndag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Måndag kl. 15.00 – 16.00 (Annelie)
  Onsdag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Fredag kl. 08.30 – 09.30 (Annelie)


Taggar:

Vuxenutbildningen
grundläggande nivå

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll