Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Plugga på universitet

en elev i ett bibliotek

Utbildning ökar chansen till jobb

En del studerar på universitet med målsättningen att jobba med något som är roligt och utvecklande och som ger en högre lön. Andra vill lära sig nya saker och förstå samhället på ett bättre sätt. Oavsett varför, är det tydligt att utbildning ökar chansen till jobb.

Det finns många fördelar med att studera på högskola och universitet visar undersökningar som jämför livsvillkor och utbildningsnivå. Personer som har högre utbildning har ofta bättre lön och en starkare ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt har de generellt sett bättre hälsa än personer som har lägre utbildning.

Med en akademisk examen har du lättare att få jobb och minskar risken för att bli arbetslös. Du ökar också möjligheterna att leva ett friskare liv med bättre hälsa. När du studerar vid ett universitet eller högskola lägger du alltså grunden för en tryggare och hälsosammare framtid.

Plugga på universitetet eller yrkeshögskolan?

Livet som student på en högskola skiljer sig från studier på gymnasiet eller komvux. Här förväntas du att från första stund ta eget ansvar för dina studier. Du bestämmer själv hur din tid på högskolan ska bli, men samtidigt har du rätt att ställa krav på din utbildning.

Mer ansvar än på gymnasiet

Att studera på universitetet innebär att du har ett stort eget ansvar. Föreläsningar är inte obligatoriska och sker oftast inte varje dag. Du ansvarar själv för hur mycket tid du vill eller behöver lägga ner på dina studier. Men att komma undan med att stressplugga kvällen innan fungerade kanske tidigare, men inte på universitetet.

Skräddarsy din utbildning

När du studerar vid ett universitet väljer du själv vilka ämnen som du vill läsa. På universitetet kan du läsa om det du brinner för. Du behöver inte heller följa ett specifikt utbildningsprogram. Du kan välja att plugga fristående kurser och pussla ihop din egen utbildning som passar för just dig. Du kan även välja om du vill studera på heltid, halvfart eller kvartsfart, på distans eller på plats.

Universitetet ställer högre krav

På universitetet ställs högre krav och du förväntas ta ansvar för dina studier. Som student behöver du själv leta fram information, hitta, köpa och läsa din kurslitteratur och se till att du når målen för varje kurs. Tempot är högt och du behöver lägga ned mycket tid på dina studier.

Studierna vid universitetet kan vara en utmaning och det krävs mycket arbete för att klara av dem. Det är också en del av att läsa på universitetet - det ska vara svårt för att du ska lära dig något. Om du skulle vara i behov av hjälp med dina studier så finns det alltid stöd och tips att få från universitetet eller andra studenter.

Yrkeshögskola

På en yrkeshögskola kan du utbilda dig till ett yrke efter gymnasieskolan.

Utbildningarna är utformade i samarbete med lokala företag för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa. På nästan alla utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser (Lärande i arbete, LIA).

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet. Anordnare kan till exempel vara kommuner, landsting, universitet och högskolor eller privata utbildningsföretag. För att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan måste utbildningsanordnare ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vilka utbildningar finns det?

På yrkeshögskolan kan du välja mellan 100-tals yrken, allt från bagare till app-utvecklare. Några exempel på områden är Hotell, restaurang och turism, Teknik och tillverkning, Kultur, media och design, Lantbruk och Data/IT.

Vem kan söka till yrkeshögskolan?

För att få gå på en yrkeshögskola ska du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasial nivå. Ibland behöver du dessutom ha specialkunskaper, till exempel vissa kurser i gymnasieskolan eller erfarenhet från arbetslivet. Men reglerna är generösa, och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

 1. Du kan söka till yrkeshögskolan om du:
 • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen
 • bor i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • har förutsättningar att klara utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på något annat sätt.

Alla oavsett ålder är välkomna att söka till yrkeshögskolan. Däremot finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden (CSN).

Måste man kunna svenska?

Har du ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska? Då måste du kunna svenska tillräckligt bra för att klara av utbildningen. Skolan avgör om dina kunskaper är tillräckliga. En del skolor ger extra stöd i svenska med yrkesinriktning.

När man inte uppfyller de formella kraven

Uppfyller du inte de formella kraven på behörighet? Då kan du ändå bli antagen till en utbildning. Skolorna gör ibland undantag om de tror du kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Kontakta skolan och fråga vad som gäller där.

Så här ansöker du

Varje skola sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt, så får du veta vilka regler som gäller just där.

Om många söker en utbildning väljer skolan vilka som får antas, till exempel genom betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Du kan också få göra ett skriftligt prov eller presentera dig i en intervju.

Kostnader och studiemedel

De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, men det finns en del som tar ut en studerandeavgift. På alla utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial.
Hör med skolan om vilka kostnader som gäller för den aktuella utbildningen innan du anmäler dig.

Du har rätt att söka studiemedel från Centrala studiemedelsnämnden (CSN) för att gå en yrkeshögskoleutbildning.

Kontaktuppgifter

 • Studie- och yrkesvägledare

  Annelie Lundgren
  Telefon: 0157-43 09 12
  Soura Haqqy
  Telefion: 0157-43 09 14

  Telefontid:

  Måndag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Måndag kl. 15.00 – 16.00 (Annelie)
  Onsdag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Fredag kl. 08.30 – 09.30 (Annelie)


Sidan uppdaterad: 2024-03-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll