Hoppa till huvudinnehåll

Författningssamling

I författningssamlingen finns de mål- och styrdokument som Flens kommunfullmäktige och nämnder har beslutat ska gälla i kommunen. Det kan till exempel vara reglementen, bolagsordningar och taxor. Kommunens författningssamling är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten.

Olika typer av styrdokument:

  • Policy anger kommunens förhållningssätt inom olika frågor.
  • Plan anger hur kommunen ska nå sina övergripande mål.
  • Reglementen och delegeringsordningar anger ansvarsfördelningen inom styrelser, nämnder och förvaltning.
  • Riktlinjer anger i stora drag hur arbetet inom ett visst område ska bedrivas.
  • Taxor och avgifter inom kommunala verksamheter.

Bolagsordningar

Ägardirektiv

Program

Planer

Riktlinjer

Policy

Arbetsordningar

Reglementen

Delegationsordningar

Taxor

Avgifter

Bidrag

Sidansvarig: Natalie Mathieu
Senast uppdaterad: 2023-01-13 09:47:20